Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag17.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Minska psykosåterfallen!”

Publicerad: 8 februari 2019, 06:00

Foto: Getty Images

Vi vill att vården redovisar resultaten i arbetet med att minska psykosåterfallen, skriver Lennart Lundin, förste vice ordförande i Schizofreniförbundet.


Samhällets olika instanser kraftsamlar just nu kring det stora folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Ungdomars dåliga mående och vikten av att tidigt identifiera suicidtankar hos unga betonas. I böcker och filmer visas hur man kan fråga och fånga upp ungdomar som har tankar på att ta sitt liv. Allt detta är mycket bra och välbehövligt.

Det finns en grupp som det inte talas så mycket om, där tidiga och goda insatser skulle ha mycket god effekt: de med en schizofreni­diagnos.

I analyser av suicidbeteende ser vi att det finns skillnad mellan grupper som gör många suicid­försök (som dessbättre inte lyckas) och dem som inte gör så många försök men som använder så ­drastiska metoder att försöken får tragiska följder.

Personer med allvarliga psykiska sjukdomar som bipolär sjukdom och i synnerhet schizofreni tillhör den senare gruppen. Personer med en schizo­frenidiagnos är en extrem riskgrupp för att dö i förtid.

Man kan identifiera riskfaser i sjukdomen där risken för allvarliga och fatala suicidhandlingar är speciellt stor. En sådan tid är återfall i psykos.

Psykosåterfall medför risker på en mängd områden. Behandlingsresultaten försämras och det är en stor risk att patienten blir terapiresistent (behandlingarna slutar fungera).

Återfall belastar sjukvården och vållar stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. En särskilt allvarlig följd är en mycket starkt förhöjd suicidrisk. Risken mångdubblas under tider av återfall. 7-8 procent av alla personer med en schizofrenidiagnos avlider i suicid.

Detta är något som går att påverka. Socialstyrelsen har kommit med uppdaterade Nationella riktlinjer för behandling och stöd. Schizofreniförbundet har cirka 40 lokalavdelningar runt om i Sverige och vi ser att det finns helt oacceptabla kvalitetsskillnader över landet. Vissa sjukhusområden har en tämligen god standard medan andra inte på något sätt uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer.

Schizofreniförbundet bedriver en kampanj för bättre psykosvård. Här är återfallen i fokus. Vi vill att vården redovisar resultaten i arbetet med att minska psykosåterfallen. Solid forskning visar att reduktion av psykosåterfall i gruppen människor med schizofreni, minskar suiciden i gruppen.

I det viktiga arbetet med psykisk ohälsa måste vi rikta insatserna åt olika håll, inte bara mot ungdomsgruppen. En analys av de speciella riskgrupperna och de insatser som krävs här, är nödvändiga för att reducera suiciden i vårt samhälle.

Minska psykosåterfallen!

LENNART LUNDIN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev