fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Minst en fysioterapeut på varje skola!”

Publicerad: 20 juni 2017, 08:17

Stefan Jutterdal, ordförande i Fysioterapeuterna. Foto: Samuel Åsgård

Sverige behöver tre lyft för att bryta den negativa trend som vi ser i dag med ökande ohälsotal, allt mer stillasittande barn, ökande sjukskrivningar och äldre som inte får möjligheten till rörelse, skriver Fysioterapeuternas ordförande.

Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

I dag presenterar Fysioterapeuterna rapporten Tre lyft för Sverige som innehåller ett rörelselyft för barn och unga, ett rörelselyft för arbetslivet och ett rörelselyft för äldre. Tre lyft som kan bidra till hållbar hälsa och till att människor får förutsättningarna och möjligheten att röra sig utifrån sina särskilda förutsättningar och där fysioterapeuter kan bidra till lösningar.

I rapporten föreslås bland annat att det inom elevhälsan ska finnas fysioterapeuter kopplade till varje skola, att alla anställda ska ha tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ företagshälsovård för att främja en hållbar arbetshälsa samt att varje kommun ska ha en mar (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Det som är tydligt är att vi måste ta tillvara all den forskning och evidens som finns och samtidigt våga tänka nytt och utmana om vi ska ha någon möjlighet att lösa de utmaningar samhället står inför. Det vi vet är att rörelse bidrar till så mycket mer än bara rörelsen i sig. Fysisk aktivitet minskar bland annat risken att drabbas av stora folksjukdomar och risken för att dö i förtid, fysisk aktivitet ökar även koncentrations- och inlärningsförmågan. Men prevention och rehabilitering hamnar ofta långt ner på de politiska prioriteringslistorna tyvärr, och detta är en av anledningarna till att det ser ut som det gör idag i Sverige.

I vårt grannland Norge har man en helt annan inställning till preventiva och rehabiliterande insatser. Där ser man vinsterna med att redan tidiga åldrar arbeta hälsofrämjande. Genom nationella riktlinjer finns nyckeltal om hur många läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter som ska finnas inom elevhälsan. På deras fem miljoner invånare säger riktlinjerna att det ska finnas 480 fysioterapeuter. I Sverige har vi idag 3 fysioterapeuter på tio miljoner invånare och saknar riktlinjer. Vad skickar detta för signal när elevhälsan enligt skollagen ska arbeta hälsofrämjande? För att uppnå en hållbar hälsa och välfärd i dagens samhälle krävs mycket, inte minst att många arbetar tillsammans för en hållbar utveckling. Utan hållbar utveckling ingen hållbar hälsa eller välfärd.

En förutsättning för hållbar hälsa är ett liv i rörelse. Kunskapen om hur rörelse påverkar människan såväl fysiskt som psykiskt och hur människor oberoende av förutsättningar kan stödjas för att uppnå ett liv i rörelse är själva hjärtat inom fysioterapeuters yrke.

Vi vet att fysioterapeuter runt om i landet har ovärderlig kunskap om preventiva och rehabiliterande insatser och bara väntar på att få möjligheten att under rätt förutsättningar kunna stödja människor. Oavsett om det gäller personer som behöver mer rörelse i sin vardag eller om det finns särskilda behov av stöd till rörelse.

Därför föreslår vi bland annat följande åtgärder inom Tre lyft för Sverige:

■ att det ska finnas minst en fysioterapeut kopplad till elevhälsan i varje skola, att antalet timmar i ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar på framförallt högstadiet och gymnasiet samt att en nationell rekommendation införs gällande friyta kopplad till förskolor och skolor.
■ att alla anställda ska ha tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ företagshälsovård där fysioterapeuten är en central resurs för att främja en hållbar arbetshälsa och ökad fysisk aktivitet via arbetsplatsen.
■ att varje kommun ska ha en mar (medicinskt ansvarig för rehabilitering) samt nyckeltal inom den kommunala omsorgen för fysioterapeuter kopplat till särskilda boenden samt för äldre som är boende hemma.

För många är det en självklarhet att kunna röra sig, för andra krävs det anpassningar till sin funktionsförmåga eller en annan person för att kunna nå rörelse. För en del är en blinkning en rörelse som möjliggör både rörelse och kommunikation, medan andra har målsättningen att springa flera maratonlopp under året. Rörelse är med andra ord mycket individuellt.

För att möta de välfärdsutmaningar som samhället står inför, med bland annat kraftigt ökande antal barn och äldre de närmaste 15 åren, behövs ett nytt perspektiv. Inte minst för att klara välfärdens långsiktiga finansiering är det hög tid att påbörja en kraftfull långsiktig satsning på både prevention och rehabilitering. Fysioterapeuterna vill genom förslagen om tre lyft för Sverige bidra till hållbar hälsa i samhället. Att satsa på hållbar hälsa är en investering för framtiden!

Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna

STEFAN JUTTERDAL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev