Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Missuppfattning om ny fördjupningsutbildning"

Publicerad: 1 oktober 2015, 05:00

Svensk sjuksköterskeförening har fel, utbildningen i Region Skåne är inte avsedd att ersätta en specialist­utbild­ning, skriver fem debattörer.


Ämnen i artikeln:

Region Skåne

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel skriver i Dagens Medicin nr 38/15 om bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Hon tar upp ett centralt problem, men olyckligtvis bygger inlägget på en felaktig beskrivning av den utbildning som ges vid Skånes universitetsjukhus.

Omnämnd utbildning är en ettårig klinisk fördjupningsutbildning inom onkologisk-hematologisk omvårdnad som genomförs av Verksamhetsområde onkologi och strålningsfysik i samarbete med Verksamhetsområde hematologi och kärl samt Region Skåne. Den riktar sig till sjuksköterskor som har några års erfarenhet av onkologi/hematologi, men är inte avsedd att ersätta specialist­utbild­ning. Utbildningen ger inga högskolepoäng och den går inte att tillgodoräkna i en framtida specialistutbildning. Varken sjuk­huset eller inblandade verksamhetsområden har gjort anspråk på att utfärda examen.

Utbildningen är en del i den satsning som verksamheterna gör för att säkra och utveckla sjuksköterskekompetensen. En annan del i satsningen är att stimulera och uppmuntra sjuksköterskor till att specialistutbilda sig inom onkologi. Alla sjuksköterskor vill dock inte gå specialistutbildning, men vill ändå kompetensutveckla sig – vilket vi måste vara öppna för! Den kliniska fördjupningsutbildningen ger möjlighet till kompetensutveckling inom den praktiska onkologiska-hematologiska omvårdnaden, men inte akademiskt. Inom verksamhetsområdet ser vi därför en tydlig skillnad i arbetsuppgifter för en specialistutbildad onkologisjuksköterska och en sjuksköterska som gått klinisk fördjupningsutbildning.

Tyvärr går satsningen att specialistutbilda fler sjuksköterskor inom onkologi i en mycket långsammare takt än önskat, vilket inte beror på att onkologen ger sjuksköterskor tjänstledigt. Lärosätena kan inte garantera tillgängligheten, specialistutbildningen i onkologi ges vartannat år (nyligen sköt man upp utbildningen ett år vilket gav ett glapp på tre år).

Det kommer inte att räcka med en isolerad åtgärd för att råda bot på sjuksköterskebristen eller bristen på specialistsjuksköterskor. För att säkra och utveckla omvårdnadskompetensen inom cancer­vården behövs en bättre samverkan mellan sjukvårdens verksamheter och lärosätena. Likaså behövs en öppenhet för flera olika åtgärder som syftar till kompetenssäkring och kompetensutveckling. Låt oss samarbeta kring detta!

För VO onkologi och strålningsfysik: Karin Petersson, områdeschef, Katarina Sjövall, FoUU-ledare, Karin Svedberg, koordinator.

För VO hematologi och kärl: Malin Axelsson, områdeschef, Annika Malmborg Kisch, FoUU-ledare.

Relaterat material

"Onkologiska kliniken kan inte utfärda examen"

KARIN PETERSSON, KATARINA SJÖVALL, KARIN SVEDBERG, MALIN AXELSSON OCH ANNIKA MALMBORG KISCH

Ämnen i artikeln:

Region Skåne

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev