Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Modiga Region Halland – ett föredöme för andra

Publicerad: 10 juni 2011, 14:15

Vårdvalsreformen är det viktigaste och bästa som har hänt i svensk sjukvård på decennier, skriver Hans Dahlgren från Praktikertjänst.


I slutet av maj var jag och 80 andra vårdintressenter inbjudna till dialog om vårdval plus, det vill säga Region Hallands nästa steg – vårdval i specialistsjukvården.

Det imponerar förstås att en ny­bliven region bjuder in till dialog när regionen står inför ett stort utvecklingsarbete. Det krävs mod att välja bort de slutna rummen när framtiden ska erövras.

En framgångsfaktor för Halland är att deras vårdval i primärvården var först ut och inspirerade flertalet landsting och även den nationella lagstiftningen.  Vi ser efter den nationella lagstiftningen att vårdvalsreformen är det viktigaste och bästa som har hänt  i svensk sjukvård på decennier.

Alla är vinnare. Landstingen har kunnat utveckla vården. En sällan skådad innovations- och entreprenörskraft har släppts lös i en tidigare sluten och trögrörlig bransch. Skattebetalarna har fått bättre valuta för pengarna. Men framför allt, och viktigast – patienterna har fått mer makt, större tillgänglighet och bättre bemötande.

Med tanke på hur framgångsrikt vårdvalet har varit för primärvården hade man kunnat vänta sig att samtliga landsting så snabbt som möjligt skulle utvidga reformen till att också omfatta specialistvården. Men det är inte fallet. I dagsläget är det bara hälften av alla landsting som har infört eller planerar att införa vårdval på fler områden än primärvården. I de flesta fall har valfriheten dessutom bara utökats till ett fåtal nya vårdområden.

Och inget landsting har bjudit in så brett till dialog med omvärlden i sitt utvecklingsarbete som Halland. Dialog och öppenhet om välfärdssektorns möjligheter behövs om vi ska få tydliga och långsiktiga spelregler. Den dialog som Halland bjuder in till när de tar fram vårdval plus skulle kunna göra vårdvalet till inte bara de senaste, utan också de kommande decenniernas, mest framgångsrika vård- och regionala tillväxtreform.

Eftersom Halland ligger så pass långt framme i sin process med ett vårdval plus så finns möjligheter för andra landsting och regioner att följa efter. Därför uppmanar jag er andra regioner och landsting – var lika modiga och välj öppenhet och dialog när ni går vidare med ert vårdval för specialister. Delaktighet med omvärlden sätter patienten i fokus, inte den egna organisationen.

Hans Dahlgren

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News