Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Mottagning för nyupptäckt cancer kan rädda liv”

Publicerad: 27 februari 2014, 05:00

När allting rämnar måste det finnas något att hålla sig i. Det här är den omsorg och vård jag vill att alla med nyupptäckt cancer får, skriver läkaren Olof Stephansson.


Det borde finnas mottagningar för nyupptäckt cancer i hela Sverige. Mottagningarna ska korta ned tiden från cancerdiagnos till behandlingsstart och ge trygghet och stöd till patienter och anhöriga.

För snart tre månader sedan gjordes en medicinsk utredning på en nära anhörig till mig – jag kallar henne H – och den provbit som togs visade på cancer. Det var ett oväntat, omvälvande och oroväckande besked. Vad betyder detta för H? Hur kommer hon att klara behandlingen, och kommer hon att överleva? Cancerbeskedet kom tyvärr inte via den mottagning där provet hade tagits utan från nästa remissinstans vid länssjukhuset tre veckor senare. Sedan började en lång rad aktiviteter med läkarbesök, planering för operation, radiologiska undersökningar, labprover och anestesiplanering.

H fick väldigt sparsamt med besked om vad som skulle göras, i vilken ordningsföljd och varför. Operation planerades till strax före jul. Information om utgången av operationen dröjde till efter nyåret, och tyvärr var det inte operatören själv som lämnade beskedet. H fick veta att cancern kunde vara spridd men att det fanns osäkerhet i bedömningen och därför planerades nya undersökningar som nu till allas glädje talade emot spridning. Nästa steg blev att operera in en venport för att kunna ge cellgifter.

Det är den 11 februari när jag skriver detta. Min anhöriga H väntar nu på tid för att få träffa en onkolog. Vi har ännu inte fått besked om när cellgifts­behandlingen kan starta. Mitt i denna svåra tid har jag och mina närstående frågat oss varför allt tar sådan tid? Varför sker utredning, diagnostik och förberedelser för cancerbehandling inte samlat utan i helt separata spår? Varför ges så bristfällig information? Varje undersökning tar ofta en till två veckor att beställa och utföra och först därefter planeras nästföljande åtgärd.

Det går inte att bortse ifrån att den tid som går kan påverka risken för spridning av cancersjukdomen. Jag har funderat på varför ingen är ytterst ansvarig för att H snabbt och tryggt ska komma vidare till behandlingsstart. Jag är övertygad om att mina kollegor och medarbetare gör sitt bästa i ett system som tyvärr inte har patienten i centrum.

Vi borde skapa ett nationellt utbyggt system med mottagningar för patienter med nyupptäckt cancer i syfte att stödja och ledsaga patienten i sjukvårdssystemet och väsentligt korta tiden från cancerbesked till behandlingsstart. Dessa mottagningar skulle kunna arbeta enligt följande:

Den läkare som upptäcker cancer ska samma dag kunna överföra patienten till mottagningen för nyupptäckt cancer. Här tar personal emot med kort varsel och patienten skrivs in. Patienten har nu en plats att vända sig till och härifrån koordineras alla aktiviteter.

I rask följd görs följande:

■ Kontakt etableras med kurator och anhörigför­ening.
■ En första konferens sker på mottagningen för nyupptäckt cancer tillsammans med den läkare som diagnosticerat cancern (till exempel kirurg, gynekolog eller internmedicinare). Beslut om vilka kritiska aktiviteter som nu krävs för att komma till behandlingsstart fattas i samråd med onkolog. Det kan gälla ny operation, diagnostiska test eller komplettering av patologisvar. Besked kan ges gemensamt för att underlätta för patient och anhöriga men även för vårdpersonalen.
■ Labprover och mätvärden tas.
■ Remisser till röntgenklinik (magnetkamera, CT, scintigrafi eller PET) skrivs och samordnas. Remissen ska kunna märkas med ”Nyupptäckt cancer”. Undersökning och svar bör kunna fås inom en vecka.
■ För de patienter som kommer att behöva cellgiftsbehandling planeras insättning av venport tillsammans med narkosläkare och operationsavdelningen.
■ Om patienten har samsjuklighet som till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller neurologisk sjukdom ordnas en konsulterande specialist som kan komma till mottagningen för nyupptäckt cancer för att optimera läkemedelsbehandling och ta ställning till frågor inför cancerbehandlingen.

Under den fortsatta tiden fram till behandlingsstart finns nu en given plats på sjukhuset som patienten och anhöriga kan vända sig till med frågor och varifrån koordinationen sker. När patienten sedan är färdig för cancerbehandling kan hen skrivas ut från mottagningen för nyupptäckt cancer.

När allting rämnar måste det finnas något att hålla sig i. Det här är den omsorg och vård jag vill att alla med nyupptäckt cancer borde få och jag är övertygad om att det skulle kunna göras utan att kostnaderna totalt sett skulle öka – tid kan innebära liv.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev