Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Mottagningar för ungdomar får mer pengar

Publicerad: 8 oktober 2008, 04:49

Marie Ljungberg Schött och Gunilla Helmerson (m) svarar på ett inlägg av bland andra Marta Hansson Bocangel i Dagens Medicin nr 40/08.


Ungdomsmottagningarna i Stockholms län finansieras gemensamt av landstinget och länets kommuner. Landstinget finansierar barnmorske- och läkarinsatserna och kommunerna kuratorsinsatserna.

För barnmorske- och läkarinsatserna har ett nytt ersättningssystem beslutats i politisk enighet och införts i maj 2008. I samband med detta har alliansen höjt budgeten för ungdomsmottagningarna med ungefär 20 procent för att ge mottagningarna mer resurser att förebygga, upptäcka, spåra och behandla sexuellt överförbara infektioner, STI. Detta är en exceptionellt stor höjning som är riktad till ungdomsmottagningarna och övrig STI-verksamhet.

Ersättningen utgörs av en fast del baserad på antalet ungdomar boende i mottagningens upptagningsområde samt en prestationsbaserad del där mottagningen erhåller 100 kronor för varje besök till barnmorska eller läkare.

Det råder valfrihet för ungdomar att söka sig till vilken ungdomsmottagning de vill i länet. Den prestationsbaserade delen är tänkt att kompensera mottagningar som har många besökare som inte är boende i kommunen, vilka de inte erhåller fast ersättning för. Alliansen anser att det är väldigt viktigt att de ungdomar som behöver nå ungdomsmottagningar kan göra det och premierar därför valfrihet.

Det tidigare ersättningssystemet, som utgjordes av ett anslag, kompenserade inte mottagningarna för besökare från andra kommuner. Ersättningsnivåerna för två likvärdiga mottagningar kunde skilja sig kraftigt åt trots att uppdraget var det samma. I och med ett gemensamt ersättningssystem och en kraftig förstärkning ges ungdoms­mottagningarna förutsättningar att erbjuda ungdomar likvärdig vård och god tillgänglighet.

Det finns inga tecken på att ersättningssystemet på något sätt riskerar att försämra kvaliteten på ungdomsmottagningarna, inte heller är det tänkt att en mottagning måste ta emot fler besök för att gå runt. Besöksersättningen ska i stället ge mer resurser till de mottagningar som redan har ett stort tryck.

I uppföljningen av varje mottagning säkerställs att det förebyggande arbetet inte bortprioriteras samt att ung­domar som har behov av att träffa läkare får göra det. Ungdomsmottagningarnas arbete med STI och framför allt klamydia är mycket angeläget för alliansen och vi kommer fortsatt att särskilt bevaka kvaliteten på ungdomsmottagningarna.

Marie Ljungberg Schött, Gunilla Helmerson

Marie Ljungberg Schött (m)
 är ledamot i programberedningen barn och unga i Stockholms läns landsting.

Gunilla Helmerson (m)
 är ordförande för programberedningen barn och unga i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev