måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Musikterapi är en underutnyttjad samhällsresurs”

Publicerad: 15 november 2019, 06:00

Marianne Wallin, Britt Gustafsson och Claire Rosvall. Foto: Mats Wallin, Ulf Sirborn, privat

Ämnen i artikeln:

Örebro universitetKarolinska institutetAkademiska sjukhusetRegion VärmlandRegion VästmanlandKarolinska universitetssjukhuset

I sin senaste rapport som släpps 11 november, slår WHO Europa fast att samhällsinsatser med inslag av kulturella och konstnärliga uttrycksformer främjar psykisk och fysisk hälsa. Vi vill rikta beslutsfattares uppmärksamhet till musikterapi, en internationellt erkänd forskningsbaserad behandlingsform, som kan bidra till att lösa angelägna samhällsproblem, och är en underuttnyttjad samhällsresurs i svensk hälso- och sjukvård.

Den psykiska ohälsan är i dag ett samhällsproblem – barn lider av olika psykiska, fysiska och sociala trauman, vuxna mitt i livet drabbas av utmattningssyndrom och äldre är socialt isolerade. Beslutsfattare efterfrågar nya, verksamma och kostnadseffektiva insatser, och bland andra har SKL mobiliserat till Kraftsamling för psykisk hälsa för ett mänskligare och psykiskt hållbart samhälle. Här önskar vi uppmärksamma musikterapins viktiga roll.

Musikterapibehandling kan bidra till ökad livskvalitet, känsla av sammanhang, kompetensglädje och livsstilsförändringar. Forskningsläget är djupt och brett:

■ Cochrane visar vetenskapligt stöd för musikterapi vid: depression, demens, psykostillstånd, cancer, autism, rehabilitering efter stroke och traumatisk hjärnskada.
■ Svensk musikterapeutisk forskning visar positiva resultat vid: rehabilitering av kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer, behandling för att öka livskvalitén hos barn som genomgår stamcellstransplantation, som tilläggsbehandling för sjuka nyfödda vid smärtsamma provtagningar.
■ I svensk hälso- och sjukvård finns idag nationella riktlinjer för behandling med musikterapi för barn och vuxna i palliativ vård och vid schizofreni.

Våra nordiska grannländer har en väletablerad akademisk struktur för musikterapi. I Norge anställs musikterapeuter inom exempelvis demensvård och psykiatri och barnsjukvården har musikterapeuter på fem av sex universitetssjukhus. I Danmark är musikterapi inrättat inom bland annat psykiatri och demensvård. I Finland kan patienter få musikterapi bekostad genom försäkringskassan. I Storbritannien, Österrike, Estland, Litauen och Lettland är musikterapeut en skyddad yrkestitel.

I Sverige introducerades musikterapi inom barn- och ungdomshabiliteringen i början av 1980-talet. Nu, 35 år senare, finns en knapp handfull musikterapeuttjänster på ett fåtal platser i landets sjukvårdsregioner, främst inom barnsjukvård och barn- och ungdomspsykiatri. Det finns ännu inga statliga beslut om att utbilda fler musikterapeuter i Sverige än de 150 högskoleutbildade som finns idag, trots att evidensen är tydlig, behoven stora och efterfrågan finns.

Vi vill att musikterapi ska ses för vad den är, en internationellt erkänd forskningsbaserad behandlingsform, som kan bidra till att lösa angelägna samhällsproblem. Det är hög tid att:

■ Sverige erkänner musikterapins hälsofrämjande insatser i samhället.
■ Hälso- och sjukvård inrättar musikterapeuttjänster.
■ Politiker säkerställer finansieringen av en högskoleutbildning till musikterapeut.
■ Patienter erbjuds en säker och vetenskapligt baserad vård, även när det handlar om kultur och konstnärligt uttryckande interventioner.

Marianne Wallin, filosofie magister, musikterapeut, ordförande Förbundet för musikterapi i Sverige

Karin Andréasson, filosofie magister, musikterapeut, ordförande Sveriges Akademiska Musikterapeuter

Alison Godbolt, överläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin

Katarina Lindblad, doktorand, musikterapeut, Örebro Universitet

Alexandra Ullsten, doktorand, musik- och bildterapeut, Region Värmland, Karlstad

Rut Wallius, filosofie magister, musikterapeut och familjebehandlare, socialförvaltningen, Botkyrka

Britt Gustafsson, professor, Karolinska institutet, överläkare, barnonkologiska kliniken, Uppsala Akademiska sjukhus, medgrundare, styrelseledamot, expert stiftelsen Musikbojen

Ingrid Van´t Hooft, medicine doktor, legitimerad neuropsykolog, legitimerad psykoterapeut, Karolinska institutet, medgrundare, expert Musikbojen

Sören Oscarsson, filosofie magister, musikterapeut, bup Region Västmanland, Köping, expert Stiftelsen MusikBojen

Anne Sofie von Otter, hovsångerska, ambassadör stiftelsen Musikbojen

Claire Rosvall, medgrundare och generalsekreterare stiftelsen Musikbojen

Martin Sandberg (låtskrivare och musikproducent Max Martin), medgrundare stiftelsen Musikbojen

Lena Uggla, medicine doktor, Karolinska institutet, musikterapeut Karolinska universitetssjukhuset, styrelseledamot, expert stiftelsen Musikbojen

MARIANNE WALLIN, KARIN ANDRÉASSON, ALISON GODBOLT, KATARINA LINDBLAD, ALEXANDRA ULLSTEN, RUT WALLIUS, BRITT GUSTAFSSON, INGRID VAN´T HOOFT, SÖREN OSCARSSON, ANNE SOFIE VON OTTER, CLAIRE ROSVALL, MARTIN SANDBERG, LENA UGGLA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev