Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Mycket i den svenska sjukvården skulle lösas bäst på nationell nivå

Publicerad: 21 Februari 2007, 05:23

Det finns mycket som naturligt löses bäst på nationell nivå – förutsatt att det sker på ett professionellt och ändamålsenligt sätt. Det skriver Jane Cederqvist och Ingemar Ihse i ett inlägg i debatten om huvudmannaskapet i sjukvården.


Det är föga förvånande att Sveriges Kommuner och Landsting,  SKL  , det vill säga landstingens intresseorganisation och därmed främsta revirbevakare, rycker ut till landstingens försvar med anledning av vårt förslag om förstatligande av den sjukhusbundna vården. Men  SKL  borde vara lite mer försiktigt med orden. Vi har inte framställt sjukvården som "en verksamhet i djup kris". Vi har sagt att svensk sjukvård har problem. Vi har inte efterlyst en "enhetlig statlig organisation". Vi har efterlyst en tydlig och enhetlig nationell styrning av sjukvården.

SKL framhåller att internationella forskare rankar svensk sjukvård som en av världens främsta. Det är riktigt, även om det finns osäkerhet i de uppgifter som forskarna grundar sig på.

Internationella undersökningar har för övrigt också visat att svenskarna är missnöjda med sin sjukvård. En förklaring till denna förvånande diskrepans kan vara att de åberopade studierna endast belyser olika länders relativa effektivitet. Men är sjukvården, som bransch betraktad, i sig effektiv? Förmodligen inte. Det är kanske det som invånarna i Sverige reagerar emot.

SKL kritiserar oss för att vi har sagt "att svensk sjukvård inte hänger med".  SKL  menar att det är en slängig kritik.

Vi har i vår artikel hänvisat till den snabba utvecklingen av medicinens kunskapsmassa och av högteknologi. De senaste åren har ett stort antal studier visat att behandlingsresultaten blir bättre på sjukhus med stor mängd patienter med en viss diagnos än på sjukhus där färre sådana patienter vårdas. Både kvalitetsregister och  SKL  :s/Socialstyrelsens uppföljning visar för övrigt att skillnaderna i vårdkvalitet av olika slag är stora mellan olika vårdgivare och landsting. Denna utveckling och detta förhållande menar vi kräver både en styrning mot koncentration och nationella strategier för att sjukvården ska kunna hänga med i utvecklingen.

Vid de 30-tal föredrag som följde efter publicerandet av Iakttagelser om landsting – en rapport från finansdepartementet som Jane Cederqvist varit med om att ta fram – uttrycktes för övrigt ofta en oro från landstingsanställda över att man inte hann med i den snabba utveckling som sker.

Ett annat bekymmer är de långa väntetiderna. Det är drygt ett år sedan den nationella vårdgarantin infördes. Den har den blygsamma ambitionen att en patient inte ska behöva vänta mer än 90 dagar för att få träffa en specialist och sedan högst 90 dagar till på behandling. Det målet har ännu inte uppnåtts.Misslyckandet indikerar att ett byte av huvudmannaskap kanske skulle vara lämpligt.

Det behövs en samordnad styrning som avvecklar ineffektiva vårdinstitutioner och för resurserna till de effektiva.

Ett annat sätt att minska vårdköerna är att utnyttja den samlade kapacitet som finns i landet. För detta behövs ett övergripande system och en nationell styrning, som skulle underlättas om en huvudman förfogade över sjukhusen. Självklart är det så att en enhetlig nationell styrning, en annan struktur och en statlig huvudman inte löser problem som har med sjukvårdens inre effektivitet att göra.

Det är ytterst viktigt att de "öar" –  SKL  :s uttryck – av förbättringsarbete som finns ute i vården fortsätter och utvecklas. Och att de lyckas. Det betyder dock inte att strukturförändringar, nationell styrning eller till och med ändrat huvudmannaskap inte behövs eller att sådana grepp inte alls skulle bidra till att göra sjukvården mer effektiv. Det finns mycket som naturligt löses bäst på nationell nivå, förutsatt att det sker på ett professionellt och ändamålsenligt sätt. Svensk sjukvård behöver en tydlig koncernledning!

Jane Cederqvist
Ingemar Ihse

Läs tidigare inlägg i ämnet:
Ett förstatligande av vården vore att backa in i framtiden
Svensk sjukvård behöver en tydlig koncernledning

Jane Cederqvist
är filosofie doktor och före detta generaldirektör.

Ingemar Ihse
är professor och före detta chefläkare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev