Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”När politiker lajvar flygbolag har det ett skyhögt pris”

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bör sälja av flygmaskinerna och fokusera på upphandling istället, skriver Henrik Johansson (L) i en replik.

Publicerad: 23 november 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Henrik Johansson (L), regionpolitiker i Region Örebro.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Det är helt uteslutet att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, genom monopol skulle lyckas bättre än det som sker via regionernas upphandlingar av avancerad sjukvård på vingar. 

Jag tror att KSA:s förtroendevalda i grunden har goda intentioner, men att det under resans gång blivit riktigt fel. Att medverka till att tillintetgöra en fullt fungerande bransch, och reducera en solid beredskapsnivå, är sannerligen ett säkert sätt att äventyra regionernas ekonomier, beredskapen och patientsäkerheten. 

KSA var till en början tänkt att fungera som en samordnande kraft för upphandling av vård på vingar. Men mycket har hänt under åren. Flera regioner har lagt ned flygplatser eller fattat beslut om nedläggningar. Regionernas ekonomiska lägen var dessutom redan innan pandemin milt sagt bekymmersamma.   

Ola Karlsson (M) och Peter Olofsson (S), ordförande respektive vice ordförande i KSA, påstår i sin replik på min debattartikel att KSA ska upphandla sjuksköterskor. Påståendet stämmer inte då någon upphandling av specialistsjuksköterskor inte kommer att ske. Det framgår tydligt i planen för KSA att man utan upphandling ska nyttja personal vid sjukhusen i Umeå, Göteborg och Stockholm.  

Det KSA nu upphandlar är ett bemanningsbolag för piloter – en form av märklig outsourcing där piloter ska handplockas av KSA:s ledning för att sedan avlönas av ett bemanningsbolag.  

Frågorna kring koldioxidutsläppen och den kraftigt reducerade beredskapen står helt obesvarade från KSA. Det är milt sagt märkligt att 21 regioner förbinder sig till kraftigt ökade kostnader med mindre beredskap (då en hel bransch riskerar att slås ut) och där flera regioner betalar för något de aldrig kommer att kunna använda (de saknar eller kommer inom kort att sakna flygplatser). 

 • det går redan i dag att samordna ambulansflyg, vilket exempelvis Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kalmar gör sedan flera år. 

• samordning av beställningar och genomförande av flygambulanstjänst kan ske även med upphandlade aktörer. Detta med fördelen att det finns fler flygplan i beredskap. 

• KSA har aldrig gjort en risk- och konsekvensanalys eller en bedömning av regionernas ekonomiska uthållighet att hålla igång flådiga jetflyg och en administration som i jämförelse med marknadens aktörer kostar skjortan.  

• det finns inga stordriftsfördelar med politiskt ägda flygbolag. Avancerad sjukvård i luftrummet är redan standardiserad genom hälso- och sjukvårdslagen och regelverk kring luftfartsverksamhet.  

•  att prata om effektivare transportlogistik samtidigt som regionerna binder upp många hundra miljoner kronor i finansiering av jetflygplan med större koldioxidutsläpp blir milt sagt märkligt. 

• det sker redan idag ett kvalitetsarbete avseende flygsäkerhet, patientsäkerhet och verksamhetsuppföljning. Det sköts av erforderliga tillsynsmyndigheter. 

• den katastrofmedicinsk beredskapen försvagas avsevärt med KSA, då den totala kapaciteten minskar avsevärt. Vid händelser med många skadade så finns idag en helt annan geografisk bredd i flygberedskapen. Med KSA kommer flera delar av riket att vara dränerade på startklara flygresurser.  

Kostnaden för politiker som ska rodda flygbolag är redan skyhög. Regioner som idag betalar 35 000 kronor till 40 000 kronor per timme och flygplan, kommer med KSA att få betala 150 000 kronor till 180 000 kronor timme och flygplan. Jag har noggrant jämfört de olika flygplanstyperna som används. De ekonomiska prognoser som KSA lagt fram saknar helt verklighetsförankring, vilket kommer att bekräftas.  

Det finns väl ingen som ifrågasätter att snabba flyginsatser räddar liv. Det sker årets alla dagar, dygnet runt, sedan flera decennier i Sverige. Med enkom tre baser och bränsletörstiga jetmaskiner så kommer tomma flygningar att öka kraftigt, vilket får negativ effekt på både ekonomin och miljön.   

Kostnadseffektiviteten finns i upphandlingar som följs upp och utvärderas. KSA kommer att vara helt beroende dels av hur mycket regionerna totalt väljer att utnyttja KSA:s tjänster, dels av hur väl KSA planerar flygningarna. 

Modellen att fördela kostnaderna utifrån regionernas folkmängd och yta, och på antalet nyttjade flygtimmar, kommer att bli en mycket kostsam historia för samtliga regioner. Flera regioner kommer inte, hur mycket dom än vill det, kunna använda några flygtransporter från det egna länet. Det kan vara klokt att samordna sig för upphandlingar, där olika regioner har olika behov. 

Det som Ola Karlsson och Peter Olofsson kallar vildsint angrepp är egentligen frukten av omtanke om att belysa farorna med politisk vurm för att lajva flygbolag. Så, sälj av flygmaskinerna och fokusera på upphandling istället.

Henrik Johansson (L), regionpolitiker i Region Örebro

Replik på

”Vi drivs inte av möjligheten att leka företagare”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev