Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”När proffsen får vara proffs fullt ut kan vården bli mer effektiv”

Publicerad: 11 december 2019, 05:00

Madeleine Liljegren, ordförande Sylf, Sveriges yngre läkares förening. Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

I dag utför inte minst unga läkare administrativa arbetsuppgifter som både bättre och mer resurseffektivt skulle kunna utföras av medicinska sekreterare, anser Madeleine Liljegren och Veronica Magnusson.


Den senaste tidens stora varsel om uppsägningar på bland annat Karolinska sjukhuset väcker oro bland personal och allmänhet. Samtidigt höjs röster om att hälso- och sjukvården blir allt mer tyngd av administration och att det anställs för många administratörer. Resonemangen visar brist på förståelse för vår moderna sjukvård; medicinska sekreterare har en helt avgörande roll i vårdteamet och hjälper till att upprätthålla en god patientsäkerhet.

I debatten om vårdens resurser pekas ”administratörer” ut som en växande personalgrupp som äter upp vårdens resurser på bekostnad av den vårdnära personalen. Detta är en förenklad och i många avseenden missvisande bild.

Hälso- och sjukvård är en komplex verksamhet som ständigt måste utvärderas, utvecklas, administreras och ledas. Det kräver en mix av personal som kompletterar och respekterar varandras olika styrkor och kompetenser.

Det är sant att administrationen inom hälso- och sjukvården ökar. En kartläggning av personalutvecklingen i samtliga regioner som revisionsbolaget McKinsey gjort i samarbete med Läkarförbundet visar att gruppen ”ledning och administration” på stabsnivå i regionerna har ökat mest, med 15 procent, sedan 2008. Det är en betydligt större ökning jämfört med den regionanställda vårdnära personalen.

Däremot har den största gruppen administratörer i regionerna, de medicinska sekreterarna/vårdadministratörerna, minskat med 7 procent. De medicinska sekreterarna är länken mellan patienten och vårdpersonalen med ansvar för patientbokning, att provsvar skickas och att all dokumentation runt patienten blir rätt.

Fler medicinska sekreterare skulle kunna göra vården mer effektiv. I dag utför inte minst unga läkare administrativa arbetsuppgifter som både bättre och mer resurseffektivt skulle kunna utföras av medicinska sekreterare. Resultatet blir en sämre arbetsmiljö för de unga läkarna; de förväntas bota, lindra och trösta patienter samtidigt som de förväntas faxa papper, posta brev och fylla i diverse dokument som medicinska sekreterare gör både bättre och snabbare.

Rapporten I väntan på AT av analysföretaget WSP, som Sylf presenterade under sommaren 2019, visade att var tredje ung läkare överväger att lämna hälso- och sjukvården inom fem år. En bristande arbetsmiljö med många administrativa uppgifter var några av anledningarna.

Enligt McKinseys rapport Tid för vård ger vård i tid upplever en majoritet av läkarna att de spenderar mer tid på administration i dag än för tre år sedan och mindre tid på patientarbete, forskning och utbildning. Nästan hälften av läkarnas arbetstid läggs på andra uppgifter än att möta och behandla patienter.

Det blir också lättare för läkare och annan vårdpersonal att göra sitt jobb om det finns ett utvecklat ledarskap och tydliga administrativa stödstrukturer för chefer. Många chefer upplever att de saknar tid att leda medarbetarna. Nästan sex av tio chefer i offentlig sektor anser att mindre administration och en tydligare stödstruktur skulle förbättra deras ledarskap, enligt en Novus-undersökning från fackförbunden Vision och Unionen.

Framtidens hälso- och sjukvård är under hård press när allt färre ska ta hand om en växande och åldrande befolkning. Vårdens resurser måste användas smartare genom innovationer, modern teknik och nya arbetssätt. Men vi behöver också ta tillvara alla kompetenser i teamet kring patienten och respektera varandras styrkor. När proffsen får vara proffs fullt ut kan vården bli mer effektiv.

MADELEINE LILJEGREN, VERONICA MAGNUSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev