söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”När tillsätts vårdmomsutredningen?”

Publicerad: 31 oktober 2019, 06:00

Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån

Vi väntar, men framför allt vet vi att många av Sveriges vårdgivare väntar på besked, skriver två kristdemokratiska riksdagsledamöter.


Sedan den 1 juli tillämpas den så kallade vårdmomsen. Numera ska moms betalas på inhyrd vårdpersonal. Detta får konsekvenser för hälso- och sjukvården, och för patienterna.

Vårdföretagarna har gjort en undersökning och i Västra Götalandsregionen berättar 29 av de 49 svarande vårdföretagen att egenföretagare eller inhyrd personal är en förutsättning för att få tillgång till viss kompetens som behövs i verksamheten. 21 av dessa säger att de inte klarar sin grundbemanning utan inhyrd personal eller egenföretagare.

Dessa nödvändiga lösningar har nu fördyrats kraftigt. Det drabbar i synnerhet privat driven vård, som till skillnad från den offentligt drivna vården inte kompenseras krona för krona för sina momskostnader.

För Kristdemokraterna är det vårdens kvalitet som ska stå i fokus, och inte vem som utför vården. En jämlik och god vård ska vara tillgänglig för hela befolkningen och ges efter behov. För oss är det därför självklart att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och privata vårdgivare. Därför tog vi i våras initiativ till ett tillkännagivande i riksdagen som innebar att regeringen ska agera för att neutralisera vårdmomsens konsekvenser.

Som svar på detta har regeringen nu i januaripartiernas budgetproposition aviserat att den skyndsamt ska tillsätta en utredning för att se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att införa en alternativ ordning som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om sådana föreligger ska förslag lämnas.

Vi kristdemokrater ser givetvis positivt på att regeringen agerar efter det tillkännagivande som vi tog fram och som riksdagen beslutade om. Det är tyvärr vanligare än man tror, att regeringen drar riksdagens tillkännagivanden i långbänk.

Ordvalet skyndsamt är regeringens. Det är bra, vårdmomsen är ett reellt problem nu. Men att säga att det ska ske skyndsamt borde också förpliktiga. Vi ställde därför den 26 september frågan till finansminister Magdalena Andersson (S) om när denna utredning ska tillsättas, och vilken tidsram den får. Den 9 oktober kom finansministerns svar, men tyvärr kan vi konstatera att frågan inte verkar ha någon prioritet överhuvudtaget. Ingen av våra två frågor får ett svar.

I stället säger hon att regeringen gett besked om att en utredning skyndsamt ska tillsättas – det visste vi redan, och att tidsramen för denna kommer att framgå av direktiven – något annat vore väl ytterst anmärkningsvärt.

Så finansminister Magdalena Andersson får nu ännu en chans att svara: när tillsätts utredningen, och hur kommer tidsramen att se ut? Vi väntar, men framför allt vet vi att många av Sveriges vårdgivare väntar på besked.

HAMPUS HAGMAN, ACKO ANKARBERG JOHANSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev