Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nationell politik för patientmakt saknas”

Publicerad: 17 juli 2015, 05:24


Sverige befinner sig i en spännande tid. Vi är friskare än någonsin och vi lever längre. Glädjande nog är det många äldre som lever ett aktivt och friskt liv långt efter pensionen. En del motionerar till och med på en allt mer avancerad nivå än tidigare – men nya vanor leder till nya utmaningar för sjukvården.

Vi är skyldiga framtida generationer att ta situationen på allvar och arbeta mer förebyggande och samtidigt hitta effektiva metoder för hälso- och sjukvården att följa människor genom hela livet. I det förebyggande arbetet är människors engagemang för den egna hälsan helt avgörande och ett ökat samarbete mellan vårdtagare och vårdgivare måste uppmuntras.

Vi tror att arbetet måste inledas med att ge alla svenskar tillgång till sina egna patientjournaler. Det är vår övertygelse att involvering bidrar till ökat engagemang, högre kunskaper och större intresse. Då blir patienten medskapare i vården och kan föra en helt annan dialog med läkare och andra vårdgivare. Det borgar för att kvaliteten ökar och att hela folkhälsan blir bättre överlag. När patientmakten ökar kommer läkarens expertroll också att stärkas.

Även kommuner, landsting och regioner måste, med patientens tillstånd, på ett enkelt och effektivt sätt kunna dela information med varandra. Att sakna relevant information leder till att patienter riskerar att felbehandlas. Frustrationen över att vi inte har kommit längre i dagens Sverige är stor.

Oavsett vilken tid i livet vi behöver vård eller var i landet vi befinner oss, ska relevant information finnas tillgänglig så att vårdgivare kan få en helhetsbild av patientens behov. Först då blir svensk hälso- och sjukvård jämlik på riktigt.

Vår uppfattning är att viljan hos verksamheterna är stor, men att de flesta har tröttnat på att vänta in ett nationellt initiativ. Det leder till att landsting och regioner med större resurser går samman för att hitta gemensamma lösningar som gynnar deras patienter, men som riskerar att stänga andra ute.

Svensk e-Hälsa har ändå kommit långt, mycket tack vare en bransch full av innovativa aktörer som både kan och vill bidra med moderna lösningar som effektiviserar den svenska hälso- och sjukvården. Men, det är tydligt att den tekniska utvecklingen har gått förbi de politiska ambitionerna för länge sedan. Viktiga satsningar uteblir eller skjuts på framtiden. Det är inte bra. Sverige förtjänar bättre.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev