Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nationell utbildning behövs mot astma”

Publicerad: 19 maj 2016, 05:00

Ann-Britt Zakrisson, ordförande Astma-, allergi- och kol-­sjuksköterskeföreningen, Asta, och Åsa Andersson, strategisk rådgivare, Svensk sjuksköterskeförening.

Foto: Tomas Södergren (Andersson)

Bristen på rätt utbildning innebär att vården av patienter med astma, allergi och kol riskerar att försämras, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

AstmaEvidensbaserad vård

Personer med astma, allergi och kol har komplexa sjukdomar som kräver olika kvalificerade insatser. Det kan gälla läkemedelsbehandling, stöd till egenvård och stöd att sluta röka. De nationella rikt­linjerna förespråkar därför interprofessionell samverkan mellan olika professioner med kunskap inom sina områden. Vården kräver hög kompetens och astma-, allergi- och kol-sjuksköterskor är verksamma inom både specialistvård och primär­vård.

Det finns vetenskapligt stöd för att dessa sjuksköterskor på sina specialistmottagningar bidrar till att ge patienterna och deras närstående en god och säker vård. Sjuksköterskans arbete med patientutbildning, motivation till livsstilsförändringar samt stöd till egenvård har stor betydelse för patienternas funktion i det dagliga livet.

I dag riskerar vården av patienter med astma, allergi och kol att försämras av att det saknas en sammanhållen nationell specialist­utbildning för sjuksköterskor på avancerad nivå. Sjuksköterskorna får därför en utbildning med mycket varierande innehåll. Det är bara två lärosäten som arrangerar utbildningen som fristående kurser. Andra läro­säten bedriver kurser som upp­drags­utbildning som dessutom inte alltid är på avancerad nivå.

Det behövs en nationell utbildning för sjuksköterskor på avancerad nivå för att uppnå en lik­värdig och jämlik vård. Astma-, allergi- och kol-sjuksköterskeföreningen, Asta, anser att en sådan sjuksköterska efter utbildning ska ha kunskap om och förmåga att arbeta i enlighet med de sex kärnkompetenserna:

Personcentrerad vård. Själv­ständigt utifrån personens berättelse och i partnerskap med patienten kunna initiera och påbörja utredning och behandling i astma, allergi och kol.
Samverkan i team. Självständigt kunna bidra och initiera inter­professionell samverkan.
Evidensbaserad vård. Arbeta kunskapsbaserat och kunna avgöra när det är lämpligt att göra avsteg från riktlinjer. Delta i arbetet att systematiskt ta fram riktlinjer och program.
Förbättringsarbete. Själv­ständigt och i team kunna initiera och utföra förbättringsarbete.
Säker vård. Kunna leda ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, kunna identifiera riskfaktorer samt åtgärda brister och dess konsekvenser.
Informatik: Stödja och vägleda patienterna att söka och värdera digital information samt vara med och utveckla e-hälsa.

Sjuksköterskor med specialistutbildning behövs för att tillgodose att patienter får en god och säker vård samt för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet i hälso- och sjukvården.

ANN-BRITT ZAKRISSON OCH ÅSA ANDERSSON

Ämnen i artikeln:

AstmaEvidensbaserad vård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev