Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nationella kvalitetsregister är här för att stanna”

Publicerad: 5 juli 2017, 12:00

Gunnar Enlund, och Sophie Lindgren.

"Nationella kvalitetsregister är en succé som kan leverera kvalitet till låg kostnad", skriver överläkarna Gunnar Enlund och Sophie Lindgren.


Ämnen i artikeln:

Akademiska sjukhusetSahlgrenska universitetssjukhusetSahlgrenska

Detta är en replik till debattartikel av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i Dagens Medicin nr 23/17: ”Vi behöver inte en ny satsning på kvalitetsregister”. Myndighetens mål att ta fram en nationell it-infrastruktur är bra men det ersätter inte ett organiserat kvalitetsarbete. Styrelsen för Svenskt perioperativt register, Spor, anser att analysen är för kortsiktig och negativ.

Nationella kvalitetsregister är en succé som kan leverera kvalitet till låg kostnad. Det behövs en kontinuerlig och stabil finansiering – inte en ny satsning. Internationella studier visar att ekonomiskt stöd återbetalas mångfalt där välfungerande kvalitetsregister utvecklas. I nationellt kvalitetsarbete är det framförhållning och hållbara strategier som avgör och inte politiska mandatperioder eller nycker.

Det var bara för några år sedan som nationella kvalitetsregister ansågs vara en guldgruva. I Sverige sjönk 30-dagarsmortaliteten efter akut hjärtinfarkt från över 15 procent år 1995 till 7,6 procent 2010. Minskningen har till stor del skett beroende på ett kvalitetsregister - Swedeheart. Motsvarande utveckling har inte skett i Danmark och i England.

Spor startade 2010 och har samlat data från över 810 000 operationer. För 2017 beräknas registreringar av 500 000 operationer ske, med en nationell täckningsgrad på 85 procent. Datainsamling sker utan dubbelarbete genom daglig import från 68 offentliga och tre privata sjukhus. Spor har, i samarbete med Uppsala Clinical Research Center, varit först med att utveckla automatisk åtkomst av data. Spor:s kostnad för datainsamling och ett utvecklat nationellt kvalitetsarbete är 12 kronor per patient. Att bygga upp en annan organisation som ersätter kvalitetsregistren är en mångmiljardaffär, om det ens är möjligt.

Kvalitetsarbete kräver nationella jämförelser. Specialitetsföreningarna insåg tidigt att nyttan av effektivt lokalt kvalitetsarbete kommer när nationella jämförelser görs. Kvalitetsregister startades därför långt innan den statliga satsningen under åren 2012–2016. Svenska höftprotesregistret som startade redan 1979 har aktivt bidragit till att snabbt sålla bort protesmaterial som inte hållit god kvalitet och påverkat arbetssättet så att antalet postoperativa infektioner klart minskat över tid.

Myndigheten förstår inte den uthållighet som krävs. En viktig punkt som Myndigheten bortser ifrån är den långsamma utvecklingstakt som kännetecknat utvecklingen av journalsystem inom landstingsvärlden. Spor:s erfarenhet är att stora delar av svensk sjukvård i dag saknar en strukturerad journalföring. Uppmana inte till nedstängning av kvalitetsregister i Sverige innan det finns fungerande alternativ.

Dagens journalsystem har för låg kvalitet för att okritiskt användas direkt för kvalitetssäkring och forskning. Registren utför ett omfattande arbete för att utveckla informatik, jämka användning av termer och begrepp samt validera och säkra kvaliteten i data. När sjukvården byggt morgondagens journaler med strukturerade fält som möjliggör högkvalitativ utdata, så kvarstår behovet av nationella jämförelser för att lyfta fram de bästa arbetssätten.

Myndigheten ifrågasätter att nationella data från kvalitetsregistren används lokalt men under 2016 laddades via nätet över 10 000 rapporter med utdata från Spor till de 71 sjukhus som i dag deltar i kvalitetsregistret!

Kvalitetsarbete inom specialiserad verksamhet kräver kompetens. Spor anser att framtidens kvalitetsarbete organiseras via kvalitetsregistercentra och specialitetsföreningar då tvärprofessionell kompetens behövs samt en stor mängd data för att göra analyser och öppna jämförelser.

Myndigheten beskriver dagens kvalitetsregister som ett lapptäcke, samtidigt som de förordar att landstingen ska ta över datainsamlingen. Detta är ett ologiskt resonemang då även landstingsorganisationen i dag är ett lapptäcke av olika sjukhuskonglomerat och it-system. Det är ett slöseri med resurser, arbetstid och kompetens att i nuläget inte fortsätta stödja och vidareutveckla de svenska kvalitetsregistren.

För Spor:s styrelse genom:

Gunnar Enlund, överläkare Aniva, biträdande registerhållare Spor, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Sophie Lindgren, överläkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Relaterat material

”Vi behöver inte en ny satsning på kvalitetsregister”

GUNNAR ENLUND OCH SOPHIE LINDGREN.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev