Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nationella riktlinjer behövs för att ge alla för tidigt födda samma chans

Publicerad: 3 februari 2009, 15:55

Vården av mycket för tidigt födda barn kan bli ännu bättre genom en rad åtgärder, skriver socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c) och kommer med flera förslag.

Ämnen i artikeln:

Neonatalvård

Strax för jul besökte jag neonatal­avdelningen vid Akademiska sjuk­huset i Uppsala. Där träffade jag Alma och Vidar, båda födda mycket för tidigt. Alma låg i sin kuvös och snusade och Vidar förberedde sig för hemfärd. Att se dessa små barn, prata med föräldrarna och få en inblick i det fantastiska arbete som utförs berörde mig starkt.

Att födas för tidigt innebär ökad risk att drabbas av olika skador. Men nya behandlingsmodeller och förbättrad eftervård har lett till att många fler barn som föds extremt tidigt kan räddas både till livet och till ett liv med god livskvalitet. De flesta barn som föds för tidigt kan gå i vanlig skolklass, får jobb och upp­lever en god livskvalitet som vuxna.

Men alla får inte samma chans som Alma och Vidar. Kvaliteten i den neonatala intensivvården varierar över landet. Även den som är för tidigt född har rätt till vård på samma villkor som andra; rätt till vård på den vårdnivå som hans eller hennes tillstånd kräver.

Enligt den kunskap som jag har inhämtat kan vården av mycket för tidigt födda barn bli ännu bättre genom en rad åtgärder. Att behandla resurskrävande och ovanliga tillstånd kräver en viss volym för att vara kostnadseffektivt och ge bra högkvalitativa resultat. Därför vill jag:

» Överväga en koncentration av den mest avancerade intensiv­vården av nyfödda. Det handlar om cirka 150-200 barn årligen som föds före vecka 27. Det vore bra om nämnden för rikssjukvård gjorde en utredning om den neonatala intensivvården. När barnhjärtkirurgin koncentrerades så förbättrades vårdresultaten markant.

» Se över riktlinjerna för transporter av svårt sjuka nyfödda. Oavsett koncentration eller ej så är det alldeles avgörande att transporterna fungerar. I dag uppstår onödiga dröjsmål, oklara ansvarsförhållanden och olika tillbud eftersom samlade riktlinjer saknas. Det bästa är förstås ändå om barnet kan  transporteras  i mammans mage innan det har fötts.

» Få fram nationella riktlinjer för neonatalvården för att få en solid grund för en högkvalitativ neonatalvård i hela landet. Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram sådana riktlinjer.

» Att Socialstyrelsen prioriterar den neonatala vården högre i sin tillsyn. Även om det är resurskrävande så måste tillsynsmyndigheten granska den neonatala vården för att förebygga skador och eliminera risker. Det handlar om våra allra minsta och sköraste medmänniskor.

» Underlätta föräldrarnas medverkan i vården. Familjecentrerad vård är vanlig vid våra neonatalavdelningar. Men föräldrars delaktighet kan öka ännu mer om de får utökade möjligheter att bo med sina barn på sjukhuset, om samspelet och lyhördheten mellan föräldrar och personal utvecklas, och så vidare.

» Vidareutveckla kvalitetsregistret för neonatalvård. Det är avgörande att de uppgifter som rapporteras in i registret är kvalitetssäkrade och tillförlitliga.

Min åsikt är fullständigt klar: Kan man rädda små barn från att dö i onödan så ska man göra det. Alla nyfödda har mänskliga rättigheter och rätt till vård på lika villkor. Förbättrad vård av för tidigt födda ger både dessa barn och deras föräldrar bättre livskvalitet. Det vinner hela samhället på.

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson
(c) är ordförande i riksdagens socialutskott.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev