Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nationella riktlinjer behövs i obesitasvården”

Publicerad: 7 juli 2017, 08:21

Foto: Pia Bisbo

Det behövs nationella riktlinjer för obesitasvården, skriver Carl-Magnus Brodén, gastroenterolog, medicinskt ansvarig läkare på Aleris Obesitas Skåne.


Ämnen i artikeln:

AlerisRegion Skåne

I Dagens Medicins artikel den 8 juni tas den ökande andelen privata obesitasoperationer upp. Eftersom Region Skåne i nuläget har högst andel i landet, är vår klinik Aleris Obesitas i Malmö/Kristianstad en aktiv del av statistiken: vi utför såväl offentligt som privat finansierad fetmakirurgi och har de största volymerna i Skandinavien.

Överviktsvården dras med ett flertal problem: ett är den generellt bristande kunskapsnivån i såväl samhälle som sjukvård (se även vår debattartikel “Dags för vården att lära sig om övervikt” i Svenska Dagbladet den 30 april).

Det man inte fullt ut förstår, eller har kunskap om, har man också svårt att relatera till eller besluta kring. Ett annat problem är att nationella riktlinjer saknas, vilket öppnar för varje region och landsting att “uppfinna hjulet” efter eget tycke. Ett tredje problem, som Ingmar Näslund från Örebro/Soreg tar upp i artikeln 8 juni, är att operationerna hamnar i gruppen “benign elektiv kirurgi”, vilka då lätt trängs undan inom i övrigt belastad sjukvård. Detta är en förståelig men tyvärr kontraproduktiv kompromiss –de överviktiga kommer ju att konsumera annan sjukvård istället för operationsvården.

Den sammanlagda effekten av ovanstående blir en överviktsvård utan säkerställd kunskapsbas och dito tillgänglighet till obesitasoperationer.

Vår åsikt är att övervikt behöver klassas som en (för de med hormonellt etablerad fetma) kronisk sjukdom som behöver evidensbaserade nationella riktlinjer, samt en mer aktiv utbildningsinsats inom sjukvården själv kring patientgruppen. Som ett led i evidensbaserad överviktsvård behöver operationsindikationerna individualiseras bättre – nuvarande praxis med en BMI-gräns, plus en viss tid med övervikten, är ett alltför trubbigt instrument att selektera med. I synnerhet gäller det att patienter med typ 2 diabetes, sömnapnesyndrom samt höft- och knäledsartros bör ha betydligt lägre BMI-gräns än idag för att kunna erbjudas offentligt finansierad obesitasoperation.

Relaterat material

Allt fler betalar sin egen fetmakirurgi

CARL-MAGNUS BRODÉN

Ämnen i artikeln:

AlerisRegion Skåne

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev