söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nationella taxan behöver ändras nu”

SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna vill att regeringen ger återkoppling på deras gemensamma förslag om reformering av systemet med den nationella taxan.

Publicerad: 13 oktober 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, SKR. Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund. Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna. Foto: Hans Alm, Ludvig Thunman/Bildbyrån, Emil Malmborg


Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetFysioterapeuternaMarie MorellSofia Rydgren StalePrivat sjukvård

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget om en reformering av nationella taxan som Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om.

Omställningen till en nära vård genomförs nu på bred front i hela landet och ska bidra till kontinuitet och tillgänglighet för patienterna. En del i nära vård är den hälso- och sjukvård som utförs av cirka 700 läkare och 1 400 fysioterapeuter inom systemet nationella taxan. 

Läs mer: Så vill facken och SKR att nationella taxan görs om 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund har genom åren, tillsammans och var för sig, påtalat behovet av reformering av systemet med den nationella taxan. En stor utmaning är att hitta modeller som ger förutsättningar för jämlik vård och möjlighet till etablering i glesbygd. Denna problematik lyftes också av Anna Nergårdh i utredningen God och nära vård.

Vi delar synen på behovet av reformering, men har tidigare haft olika syn på vad som bör ersätta nuvarande system. Genom ett unikt gemensamt initiativ har vi dock sedan ett år tillbaka bedrivit ett utvecklingsarbete och enats om ett förslag som utgår från utredningens förslag om ett särskilt system för etablering i glesbygd, men som kan tillämpas i hela landet. Förslaget innebär i korta drag följande:

• Ett nationellt kompletterande hälso- och sjukvårdssystem som regionerna frivilligt kan välja att ansluta sig till.

• Vårdgivarna integreras på ett tydligt sätt i hälso- och sjukvårdssystemet.

• Möjligt att tillämpa på olika medicinska verksamhetsområden, även allmänmedicin.

• Statlig delfinansiering i glesbygd men i övrigt regionfinansierat.

• Nationella taxan avvecklas med övergångsbestämmelser.

Vi har därefter i en hemställan till regeringskansliet i maj 2021 presenterat förslagen och även erbjudit oss att konstruktivt medverka i de förändringsarbeten som nu initierats på nationell nivå.

Vi menar att de läkare och fysioterapeuter som i dag verkar enligt den nationella taxan i framtiden bör ingå som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet, oavsett organisationsform. Centralt blir i sammanhanget att utgå från ett patientperspektiv liksom att det framtida hälso- och sjukvårdssystemet måste stödja patientens resa genom vården. 

Trots påstötningar saknar vi fortfarande respons på våra förslag från regeringen. Omställningen till en nära vård och glesbygdens utmaningar kan inte vänta och vi menar därför att regeringen skyndsamt måste tillvarata den kompetens och mångåriga erfarenhet av småskaligt företagande inom hälso- och sjukvården som vi tillsammans besitter. Möjligheterna att hitta en hållbar och patientfokuserad modell ökar kraftigt om vi alla tillsammans med staten drar åt samma håll. 

Om alla vårdgivare som i dag är verksamma enligt den nationella taxan ska kunna bidra i omställningen, och samtidigt minska vårdköer och uppskjuten rehabilitering, måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om. 

Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund

Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev