Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nationellt råd för läkarutbildning behövs

Publicerad: 11 mars 2009, 13:57

REPLIK Vi vill inte att det utbildas en stor mängd läkare med en sämre utbildning, skriver Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm och Hans Hjelmqvist.


Henrik Johansson går i en debattartikel i Dagens Medicin nr 8/09 till brett angrepp mot Läkarförbundet på ett väldigt svepande sätt. Vi väljer att endast bemöta de punkter som har ett reellt innehåll.

Läkarförbundet anser att det finns en brist på läkare i Sverige. Det gäller framför allt allmän­läkare och psykiatrer. Läkar­utbild­ningen behöver utökas, men det bör ske på ett sådant sätt att utbildnings­kvaliteten inte bara bibehålls utan förstärks. Medicine studerandes förbund har i sina handledningsenkäter gjort det tydligt att det på vissa ställen finns stora brister i den kliniska handledningen. Därför måste utökningen ske på ett kontrollerat sätt.

Vi vill inte att det utbildas en stor mängd läkare med en sämre utbildning. En utökning av studie­platserna måste därför åtföljas av en motsvarande ökning av resurser för att inte försämra utbildningskvaliteten.

Vi uttalar oss inte om vilka enskilda universitet som ska få bedriva utbildning. Det är Högskoleverkets uppgift.

Vår åsikt är att läkarutbildningen ska bedrivas vid fullständiga medicinska fakulteter. Examensrätten och ansvaret för läkarutbildningen bör därför bara ges till kompletta medicinska fakulteter. Det vill säga fakulteter som bedriver allsidig forskning.

De lärare som undervisar på läkarutbildningen bör vara handledar- och forskarutbildade läkare och ska ha tillräcklig pedagogisk kompetens. Därmed försäkrar man sig om att också de som undervisar i den grundläggande humanbiologin har ett kliniskt kunnande och kan förmedla relevanta kunskaper till studenterna.

På den kliniska delen av utbildningen ska handledaren alltid vara handledarutbildad. Vid utplaceringar till andra sjukhus måste det finnas forskar­utbildade läkare i tillräcklig omfattning för att skapa en god lärandemiljö.

För att åstadkomma en beständig kvalitetsgaranti för svensk läkarutbildning föreslår Läkarförbundet att ett nationellt råd för läkarutbildningen bildas. Rådets uppgift skulle vara att på den nationella nivån och mer detaljerat än i dagens examensordning definiera läkarutbildningens kärnkompetenser. Ett sådant råd bör lyda under Högskoleverket.

I Sverige finns cirka 20 yrken där legitimation krävs. För att få arbeta inom dessa reglerade yrken krävs att man har utbildning samt legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Vi tror att de flesta tycker detta är bra och ser ingen anledning att ifrågasätta den ordningen.

Vill Henrik Johansson bli behandlad av någon som inte är legitimerad läkare bara för att det ska finnas konkurrens på vårt område? Socialstyrelsen utövar tillsyn över alla legitimerade yrkesgrupper, inklusive läkare. Det anser vi är ett bra system som minskar riskerna för att skråväsende ska kunna återuppstå.

Eva Nilsson Bågenholm
Hans Hjelmqvist

Eva Nilsson Bågenholm
är ord­förande för Sveriges läkarförbund.

Hans Hjelmqvist
är ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev