söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Naturligt att förskrivning ökar när fler diagnostiseras”

Publicerad: 25 april 2013, 13:01

REPLIK Adhd är en livslång funktionsnedsättning. Det finns ingen som i dag hävdar att adhd försvinner bara för att patienten medicinerar, skriver Henrik D. Ragnevi.


Lars Lundström har skrivit en replik på min artikel om att medicinering med adhd-medicin inte orsakar missbruk. Med en mening efter påståendet om att adhd-mediciner är narkotikaklassade får Lars Lundström det att framstå som att du blir missbrukare om du använder adhd-medicin.

Forskning och klinisk erfarenhet visar att risken för alkohol- och narkotikamissbruk minskar genom läkemedelsbehandling av adhd.

Dessutom är ett nytt läkemedel på väg att lanseras inom Sverige som redan används inom missbruksvården på licens som i USA heter Vyvanse, detta medel går exempelvis inte att injicera eller krossa och sniffa, utan måste sväljas och tas upp av levern. Kanske får det tyst på de värsta medicinmotståndarna så vi slipper denna debatt som inte för utvecklingen framåt för vår medlemsgrupp.

Det finns för övrigt inga belägg för att missbruket i Sverige med metylfenidat är omfattande. Det vanligaste läkemedelsmissbruket sker på smärtstillande innehållande opiater och eller opiatliknande ämnen. Ändå är det ingen som vill förbjuda dem? Kanske för att fysisk smärta tas på större allvar än psykiatriska diagnoser.

Det är naturligt att förskrivningen ökar när fler diagnostiseras. Det finns ingen anledning att sluta med medicinering för att patienten fyller 18 år bara för att forskning inte finns, det är dessutom svårt att göra långtidsstudier som SBU godkänner eftersom det måste finnas en lottad kontrollgrupp som inte får behandling, inom Attention anser vi att det är inte etiskt försvarbart.

I Sverige är även beprövad erfarenhet ett kriterium för förskrivning och patientens upplevelse av behandling något som krävs för att uppnå evidensbaserad praktik. Den rätt vill Lars Lundström ta bort från denna patientgrupp.

För övrigt har Equazym godkänts för vuxna i Tyskland, vilket innebär att det bara är en tidsfråga innan medlet kan skrivas ut i Sverige, därför står vi frågande till vilka läkemedelsmyndigheter Lars Lundström syftar på.

Att medlen inte är godkända för vuxna innebär inte heller att de skulle vara farligare för vuxna, med de flesta läkemedel är det tvärt om, de är godkända för vuxna men inte för barn. Att det ser ut så här beror på att vissa ansåg att adhd var ett tillstånd som drabbade barn, i dag vet vi bätte. Adhd är inte ett tillstånd som växer bort, även om många blir bättre på att hantera sin diagnos.

American Academy of Neurology, AAN, har uttryckt sin oro över att många elever utan adhd-diagnos får förskrivet mediciner och uttryckt denna i No drugs  for healthy kids. Rapporten handlar om friska barn och ungas risk för missbruk, inte om dem med adhd som behöver läkemedelsbehandling.

I rapporten från Socialstyrelsen  står bland annat ” Socialstyrelsen framhäver vikten av att behandla personer med adhd då gruppen har betydande svårigheter att fungera socialt och i skola och arbete med en påtaglig risk för försämrad livskvalitet som följd.”

Flera misstag finns i rapporten: Utredarna verkar inte kunna skilja på en selektiv noradrenalinshämmare och centralstimulantia och de har också missat den komorbiditet som är vanlig inom gruppen.

I rapporten om killars tillväxt och pubertetsutveckling skrivs följande rekommendation: ”För att upprätthålla likvärdig utveckling under puberteten, rekommenderar vi att hålla dosen så låg som möjligt." Observera att det inte avråds från medicinering, utan att dosen ska hållas så låg som möjligt och behöver den unge medicin ska denne få det.

Lars Lundström tar upp John Hopkins Children´s Center i the Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, i den står följande: ”Vi kom fram till att adhd hos förskolebarn är ett kronisk och ihållande tillstånd som kräver bättre långsiktig beteende-och farmakologiska behandlingar än vi för närvarande erbjuder.” Hopkins ifrågasätter varken medicinering eller att adhd inte skulle existerera.

Det finns ingen i dag som hävdar att adhd försvinner bara för att patienten medicinerar. Adhd är en livslång funktionsnedsättning inom ett spektrum där problematiken varierar, det finns också flera studier som visar att de med mindre problem svarar bättre på medicineringen.

Den undersökning som Lars Lundström hänvisar till om att 19 procent bland pojkar i USA har adhd är mycket ifrågasatt, dessa siffror bygger på telefonintervjuer. Samma amerikanska myndighet  Centers for Disease Control and Prevention, CDC, redovisar annars siffran 12 procent och hos flickor 4,7 procent.

Men att slänga sig med siffror blir lätt pajkastning och det är mycket möjligt att det sker en överdiagnostisering i USA, men det är långt från hur det är i Sverige och det är ingen i Sverige som påstår att det skulle vara lika många fall här.

För att påvisa att det visst finns dem som tror att adhd är en hjärnskada hänvisar Lars Lundström till en lättläst text på Landstinget i Uppsala läns webbsida, men Lars Lundström verkar ha missat  att det är en text på lättläst svenska.

Många inom vår medlemsgrupp har adhd och dyslexi eller lindrig utvecklingsstörning. De har också behov av att kunna få läsa om sin funktionsnedsättning utan felaktiga och daterade formuleringar. Vi kontaktade därför ansvarig för webbsidan och påtalade detta:

– Vi är medvetna om att hjärnskador inte är det bästa ordet. Vi fick texten omarbetad från vår längre text av Lättläst och vi är inte riktigt nöjda med resultatet. Vi funderar vidare på bästa formulering då vi gör en uppdatering av texten, säger Eva-Lena Söderberg vid Landstinget i Uppsala län.

Detta är åtminstone en positiv sak Lars Lundströms två artiklar medverkat till.

Relaterat material

”Förändrad syn på adhd måste diskuteras”

”Inga belägg för att medicinering orsakar missbruk”

”Fortsatta symtom efter adhd-medicinering”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev