Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Ni får gärna medverka i kommande kliniska studier”

Sjukvården sparar i genomsnitt ett halvt läkarbesök per barn med astma per år genom att använda Asthmatuner, skriver debattörer i en replik. (1 kommentar).

Publicerad: 11 februari 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Eric Alhanko, vd, och Martine Søberg Isachsen, studiesjuksköterska, Asthmatuner.


Ämnen i artikeln:

TLVAstmaRegion Örebro LänRegion Östergötland

Att den lokala astma/kol-arbetsgruppen i Region Örebro län lyfter diskussionen kring digitala hjälpmedel är välkommet. Bland astmatiker finns ett stort intresse för verktyg som kan underlätta och förbättra egenvården.

Asthmatuner är ett digitalt hjälpmedel som i dag erbjuds inom sjukvården till astmatiker runt om i landet. I utvärderingar som gjorts av regioner som implementerat Asthmatuner uppger en stor majoritet av astmatikerna att verktyget hjälpt dem att bli bättre. Det visar exempelvis resultaten från ett tvåårigt pilotprojekt i Region Östergötland.

Många upplever också att Asthmatuner har gett dem ökad trygghet i vardagen genom att de själva kan mäta och dela data med sin vårdgivare. För vårdpersonal visar utvärderingarna att Asthmatuner sparar arbetstid och upplevs som ett värdefullt patientstöd.  

Arbetsgruppen fokuserar i sitt debattinlägg på frågan om den kliniska nyttan av Asthmatuner. Vi måste dock börja med att korrigera tolkningen av data från studien som gruppen refererar till, av Ljungberg med flera i European Respiratory Journal 2019, en blindad randomiserad crossoverstudie. Effekten av Asthmatuner på astmakontrolltest, AKT, som är ett validerat frågeformulär som används för att mäta behandlingseffekt och symtom, var totalt 4,95 poäng att jämföras med 2,53 poäng i gruppen med konventionell behandling. Skillnaden är därför inte 0,97 poäng som arbetsgruppen anger utan 2,42 och därmed ”kliniskt signifikant” även enligt den gräns som arbetsgruppen föreslår för barn och ungdomar. 

Det var endast de barn och ungdomar som använde Asthmatuner i den avslutande perioden som nådde nivån som definieras som ”kontrollerad astma”, det vill säga 20 AKT-poäng eller högre. Vi såg också att barnen med Asthmatuner kunde närvara fler dagar i skolan. Denna effekt uppnåddes alltså med de astmaläkemedel som patienterna redan hade tillgängliga, men med tillägg av Asthmatuner för att stödja egenvården. 

Som arbetsgruppen betonar är det förutom en förbättrad klinisk effekt också viktigt att nya digitala hjälpmedel sparar på våra gemensamma resurser. Asthmatuner är ett patientcentrerat verktyg utvecklat och strukturerat baserat på internationella och nationella riktlinjer för god astmavård som stöder egenvård i realtid, och kan förstås inte jämföras med ”ett digitalt anteckningsblock”. 

Enligt de hälsoekonomiska beräkningar som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har gjort så sparar sjukvården i genomsnitt ett halvt läkarbesök per barn med astma per år genom att använda Asthmatuner, se beslut på TLV:s hemsida 26 november 2019.  

En annan svensk studie, av Bjerg med flera, publicerad i ERJ Open Research 2020, visar att Asthmatuner dessutom effektiviserar arbetet och förkortar arbetstiden för vårdpersonal. Under förra året kunde över 100 000 lungfunktionsmätningar genomföras på ett digitalt och smittsäkert sätt med hjälp av Asthmatuner. 

Mycket som görs inom sjukvården färgas av traditioner och saknar evidens och vi behöver genomlysa och förbättra de processer som inte fungerar optimalt. Här kan digitalisering spela en viktig roll, inte minst när det gäller patienters egenvård. Det är därför positivt att digitala hjälpmedel numera kan utvärderas på ett objektivt och seriöst sätt, bland annat av TLV:s och Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, nybildade råd för medicintekniska produkter, MTP-rådet.

Självklart behövs fortsatta studier och vi är glada att rapportera att vi hoppas att snart kunna presentera mer omfattande nationellt och internationellt underlag. Arbetsgruppens medlemmar får gärna medverka i kommande kliniska studier för att ytterligare utvärdera nyttan med digital astmavård. 

Eric Alhanko, vd Asthmatuner

Martine Søberg Isachsen, studiesjuksköterska Asthmatuner

 

Replik på:

”Gör Asthmatuner någon klinisk nytta?”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-02-16

Artikeln i European Respiratory Journal är ju tyvärr stängd bakom en pay-wall. Jag kan bara läsa dess abstract här: https://erj.ersjournals.com/content/54/suppl_63/OA5343. Hur går påståendet om den kliniska effekten i debattartikeln mätt i ACP-poäng ihop med det som står under ”Results”?  Även antal studiedeltagare i vuxen och barngruppen förefaller liten vilket också nämns av TLV i sitt utlåtande.  

Lars Henning KK Västerås

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev