Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Norsk apoteksmarknad är inget oligopol

Publicerad: 10 oktober 2007, 04:13

REPLIK Kunderna är de stora vinnarna på den avreglerade norska apoteksmarknaden, skriver Kai Finsnes i ett svar till Läkemedelshandlarna.


I Dagens Medicin nr 37/07 hävdar Anna Strand och Torsten Mattsson från Läkemedelshandlarna att den norska apoteksmarknaden är ett icke-fungerande oligopol. De påstår att priset på läkemedel har ökat som en följd av avregleringen av apoteksmarknaden i Norge, och de hävdar att det finns ett stort missnöjda med den rådande situationen.

Vi är inte förundrade över att Läkemedelshandlarna fruktar den norska apoteksmodellen, men vi tror inte att de först och främst är bekymrade å patientens och statens vägnar. Erfarenheten från Norge har visat att vertikalt integrerade apotekskedjor, där läkemedelsgrossister och apotek har samma ägare, har bidragit till att styrka apotekskedjornas inköpsmakt betydligt, och motsvarande försvagat positionen för dem som säljer läkemedlen till grossisterna. Läkemedelshandlarna har grund för att vara bekymrade för sin egen del om den norska modellen ska stå modell för den kommande svenska omregleringen.

Den norska apoteksmarknaden är inte ett oligopol. Det är sant att vi har tre dominerande apotekskedjor, men vi har också omkring 80 andra apoteksägare, både offentliga och privata. Dessutom fungerar konkurrensen mellan de tre kedjorna på det sätt som lagstiftarna har avsett. Det konkurreras inom tillgänglighet, öppettider, service och pris på handelsvaror. På alla dessa områden har allmänheten efter avregleringen år 2001 fått ett fantastiskt förbättrat utbud.

Priskonkurrens på receptbelagda läkemedel används inte som prispolitiska verktyg i Norge. Myndigheterna har valt att använda offentligt fastställda maxpriser som prisreglerande mekanism. Därmed är det meningslöst att tala om att  tvångssänka läkemedels­priserna . När staten sänker priset på läkemedel beror det helt enkelt på att de norska myndigheterna använder den prisregleringsmekanism de har baserat sin prispolitik på.

Läkemedelspriserna i Norge har inte stigit de senaste åren, de har minskat kraftigt, och de flesta undersökelser som har gjorts visar att den samlade prisnivån är lägre i Norge än i Sverige. Som i Sverige har de offentliga budgetarna besparats miljardutgifter tack vare effektivt utnyttjande av generikamarknaden. Men i Norge har apoteken fått sin del av den kakan, på bekostnad av generikaleverantörer och parallellimportörer.

Det finns inget brett missnöje med den rådande situationen i Norge. Myndigheterna är tillfreds med de prisregleringsmekanismer vi har. En samlad politisk miljö uppfattade avregleringen av apoteksmarknaden som en hälsopolitisk framgång då avregleringen utvärderades år 2005. Allmänheten har aldrig haft större tillit till apoteken. Kundtillfredsställelsen är på topp. Folk uppskattar längre öppettider, kortare väntetider och bättre tillgänglighet.

Det är få i Norge som skulle säga nej tack till den norska apoteksmodellen. Så vi får hellre leva med att de svenska Läkemedelshandlarna säger  nej tack !

Kai Finsnes

Fotnot: Översättning från norska till svenska av Gertrud Svensén.

Kai Finsnes
 är vd för Apotekforeningen i Norge.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev