Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Norsk apoteksmarknad - nej tack!

Publicerad: 13 september 2007, 07:46

Ett icke-fungerande oligopol riskerar att bli följden om liberaliseringen av apoteksmarknaden genomförs på fel sätt, skriver Anna Strand och Torsten Mattsson.


Vad ska ersätta det svenska apoteksmonopolet? Denna fråga arbetar apoteksmarknadsutredaren Lars Reje och hans stab just nu intensivt med att lösa. Ökad tillgänglighet, fler apotek och billigare läkemedel är målsättningen.

I tidningen Läkemedelsvärlden förklarar Reje att hans ideal är en marknad med både små och stora aktörer. Detta är naturligtvis såväl sunt som riktigt. Frågan är bara om det kan omsättas i praktiken?
Läkemedelshandlarna, tidigare FPL, organiserar Sveriges parallell­importörer av läkemedel. Vi anser att en felaktigt genomförd liberalisering av apoteksmarknaden riskerar att ersätta dagens oönskade monopol med ett ur konkurrensperspektiv, icke-fungerande oligopol.

Ett tydligt exempel på detta är apoteksmonopolets avskaffande i Norge. Där har marknaden i praktiken delats upp mellan tre europeiska grossistkedjor som tillsammans äger över 90 procent av alla apotek. Av de fristående apotek som återstår har hälften avtal som gör dem beroende av någon av kedjorna. Antalet apotek har visserligen blivit fler, men priserna har inte sjunkit, utan tvärtom ökat.
för den som följer den norska debatten står det klart att missnöjet med den rådande situationen är stort.

Den norska motsvarigheten till Ekobrottsmyndigheten utreder kartellbildningar och prisuppgörelser mellan de tre giganterna. Det norska Konkurrensverket föreslår åtgärder för att öka antalet aktörer på marknaden. I brist på alternativ har den norska regeringen tvingats vidta extraordinära åtgärder så som att gå in och tvångssänka läkemedels­priserna.

Trots alla problem som den norska avregleringen uppvisar utmålas Norge ofta som ett framgångs­exempel i den svenska debatten – inte minst på dagstidningarnas ledarsidor. Och vad är egentligen problemet? Det spelar väl ingen roll vem som äger apoteken – bara det blir fler?

Men tyvärr är det inte så enkelt. På den svenska marknaden finns redan i dag en knivskarp konkurrens bland leverantörerna av recept­belagda läkemedel. Apoteket AB köper varje månad in läkemedel från den leverantör som kan erbjuda det lägsta priset i ett öppet och transparent system.

Med hjälp av parallell­import av läkemedel och generiska preparat pressas priserna samtidigt som ett framgångsrikt utbytbarhetssystem årligen sparar runt en miljard kronor till statskassan. Dessa pengar kan till exempel satsas på framtagning av nya läkemedel eller fler vårdplatser.

I ett system likt det norska riskerar däremot vinster och överskott att försvinna ner i de stora apoteks­kedjornas fickor. Detta utan att komma vare sig den enskilda läkemedelskonsumenten eller samhället till del. Det som på papperet ser ut som ökad konkurrens innebär i praktiken utslagning av mindre aktörer. I ett sådant icke-transparent system kan ett fåtal apoteksbjässar dela upp marknaden mellan sig.

Att det norska systemet mycket väl kan bli svensk verklighet råder det inga tvivel om. Förberedelserna inför en avreglerad marknad pågår för fullt. Apotekets vd, Stefan Carlsson, vill visserligen inte nämna några detaljer kring sina planer men beskriver de stora europeiska apotekskedjorna som sina framtida konkurrenter. Och till Dagens Nyheter säger strategichefen på Europas största apotekskedja, Alliance Boots, att man är redo att öppna apotek i Sverige redan inom fyra till sex månader.

Läkemedelshandlarna har inget emot att apoteksmonopolet avskaffas. Tvärtom är vi övertygade om att tillgängligheten kan öka och antalet apotek kan bli fler om andra aktörer än Apoteket AB får driva apotek.

Men för att även fortsättningsvis garantera en sund konkurrens föreslår vi att läkemedelstillverkare, grossister och läkare inte tillåts äga apotek. Att införa en sådan begränsning i äganderätten är inte unikt utan tvärtom brukligt i de flesta europeiska länder, samt helt förenligt med EU-lagstiftningen. Norge och Island som genomfört en fullständig liberalisering av apoteksmarknaden hör däremot till undantagen.

Anna Strand, Torsten Mattsson

Anna Strand
är vd för Läke­medels­handlarna.

Torsten Mattsson
är ordförande i Läkemedelshandlarna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News