Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nu äter sig propagandan in i statliga utredningar”

Den statliga utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar gör motsatsen till det som den blivit ombedd att göra, anser forskaren John Lapidus.

Publicerad: 1 november 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Ämnen i artikeln:

Privat sjukvårdSocialdemokraterna

Det är ett demokratiskt problem när en statlig utredning vantolkar sina direktiv så som den privata välfärdsindustrin vill att de ska vantolkas. Frågan är hur det kunde hända, men först några ord om haveriet i sig.

På hundratals kliniker över hela landet ges förtur åt den som har privat sjukvårdsförsäkring. Klinikerna har sin huvudsakliga försörjning från det offentliga, men har samtidigt öppnat en genväg för 700 000 försäkringskunder.

Läs mer: Utredning: Privata vårdförsäkringar riskerar att bidra till ojämlik vård 

När två medborgare med samma vårdbehov tas om hand på olika sätt – den ene får behandling inom tio dagar, den andre får vänta ett halvår – strider det mot Hälso- och sjukvårdslagens principer om vård på lika villkor.

Därför ville regeringen hindra offentligt finansierade vårdgivare från att låta vissa patienter smita före på icke-medicinska grunder. Därför tillsattes utredningen Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård, som skulle föreslå skarp lagstiftning på området.

Utredningen gjorde precis tvärtom. Utredningen publicerade ett 500-sidigt försvar för att den lagstridiga utvecklingen ska fortgå utan inskränkningar.

Hur kan det bli på det här sättet? Hur kan en statlig utredning göra motsatsen till det som den blivit ombedd att göra? Dessutom med intellektuellt ohederliga argument som syftar till att så tvivel om rena självklarheter kring plånboksstyrd vård.

En del av ansvaret faller på utredaren Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Hon valde att lyssna på vissa av utredningens experter – i synnerhet Eva Erlandsson från Svensk Försäkring – men inte alls på andra, exempelvis LO:s Ulrika Lorentzi och Läkaresällskapets Mikael Sandlund som sågar utredningen i ett särskilt yttrande.

En annan expert på området är jag själv. Utredningen efterfrågade inte mina tjänster, men inför tillsättandet föreläste jag för såväl socialminister Lena Hallengren (S) och hennes stab som för finansminister Magdalena Andersson (S) och hennes jämlikhetsgrupp.

Alla var rörande överens. Om att det finns olika synsätt på hur vård ska bedrivas, och att det finns moralfilosofiska argument för att den som har mest pengar också ska få den bästa vården. Men också om att välfärdsforskningen entydigt slår fast att plånboksstyrd vård är en väg bort från den gemensamma modell som var den svenska, och att den som vill stoppa utvecklingen bör kväva den i sin linda.

I stället går det väldigt fort nu. När välfärden blir en marknad får den privata industrin mer makt än någon kan förstå, och nu äter sig propagandan in i statliga utredningar.

Samtidigt är det märkligt tyst från vissa håll. I förordet riktar utredningen ett varmt tack till en lång rad docenter och professorer – till exempel Joakim Palme och Mårten Palme, Paula Blomqvist, Ulrika Winblad och Lars Sandman – för deras viktiga bidrag till arbetet. Vad jag kunnat se har ingen av dessa tagit bladet från munnen och uttryckt upprördhet över att utredningen vantolkar såväl direktiv som forskning.

Och vad säger Lena Hallengren och Magdalena Andersson? Det är inte första gången Socialdemokraterna tillsätter en välfärdsutredning som avviker från sina direktiv på ett för den privata välfärdsindustrin fördelaktigt sätt, men det här är nytt världsrekord i den allt mer populära grenen.

Socialdemokraterna har ett särskilt ansvar för den välfärdsmodell som, i den mest berömda kategoriseringen av sådana modeller, kallas för den socialdemokratiska. Ändå låter man privatindustrins lobbyister styra och ställa precis som de vill.

Är det så Socialdemokraterna vill ha det? Jag vet inte, men det är något som borde diskuteras på den kommande kongressen.

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev