Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nu behövs en tydlig strategi för vaccineringen”

Eftersom planering och genomförande till stor del utförs av respektive region kan det leda till en ojämlik handläggning, skriver Mats Ericsson, tidigare smittskyddsläkare. (1 kommentar).

Publicerad: 19 januari 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mats Ericsson, före detta smittskyddsläkare i Uppsala län, numera halvtidspensionär och infektionsläkare på halvtid i Gävle.


Ämnen i artikeln:

VaccinCovidvaccinCovid-19Region GävleborgRegion UppsalaSKR

Det finns en hel del frågor angående hur vi i Sverige planerat och hur vi genomför vaccinationskampanjen mot covid-19. Eftersom planering och genomförande till stor del utförs av respektive region kan det lätt leda till en ojämlik och i vissa fall senfärdig handläggning. Det saknas också en förberedd struktur för effektiv dokumentation av vaccinationsinformation. Och framför allt behöver alla nödvändiga resurser mobiliseras för att så snabbt som möjligt vaccinera och på så sätt minska smittspridningen. 

Jag blev inte så mycket lugnare när jag hörde Emma Spak, sektionschef för sektionen för hälso- och sjukvård vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i Sveriges Radio den 14 januari beskriva vad SKR gör. Jag blev inte heller lugnare när jag tog upp frågan på infektionsklinikens morgonmöte i Gävle förra veckan och där ingen hade information om hur vaccinationerna skulle gå till annat än att det var primärvården som hade ansvaret. Hur och när vaccination av vårdpersonal eller andra ska genomföras verkade fortfarande vara mycket oklart.

Jag vet att det finns en massa arbete som nu görs för att styra upp det hela, men problemet är att detta arbete borde ha startat tidigare. Det var mycket lätt att redan i oktober inse att det skulle bli ett enormt jobb och en logistisk utmaning att genomför den vaccinering som vi då visste skulle behöva genomföras under våren. Jag hoppades då att planeringen var i full gång och att man från centralt håll testat olika system för en rationell vaccinationshantering med hjälp av kunniga vaccinatörer i och utanför regionerna. 

En stor nackdel är att vi inte har en gemensam nationell vaccinationsjournal som också i realtid kan leverera data till vaccinationsregister. Detta är inget nytt problem och jag har själv såsom smittskyddsläkare argumenterat för en bättre vaccinationsordning i ett debattinlägg i Dagens Nyheter 7 augusti 2017. 

En av de möjliga kandidaterna för en nationell vaccinationsjournal är Svevac som en gång i tiden utvecklades av dåvarande Smittskyddsinstitutet. Detta verktyg är visserligen något ålderdomligt, men fungerande, och jag kämpade själv förgäves för att försöka införa systemet i Region Uppsala. Redan då hade it-arkitekter inom Inera/SKR  gjort tummen ner för Svevac. Detta ledde också till att Svevac skulle läggas ner till sommaren men på grund av pandemin så har användningen av Svevac förlängts ytterligare ett tag.  Svevac kan nämligen leverera data direkt till vaccinationsregistret. Trots att SKR hållit på i mer än tio år har man ännu inte fått ett fungerande alternativ för sammanhållen vaccinationsjournal på plats.  

För att tidigt kunna fånga upp biverkningar vid massvaccinationer så krävs helst en vaccinationsjournal som leverera data i realtid samt möjlighet att koppla vaccineringen till diagnos och besöksregister. I samband med att Folkhälsomyndigheten skulle utreda frågan om Influensapandemivaccinering så tog jag upp denna fråga vid ett referensgruppsmöte för några år sedan, men jag fick då bara medhåll från en representant från Läkemedelsverket. Frågan om vaccinationsdokumentation ingick inte i agendan den gången och om jag minns det rätt så ägnades större delen av mötet åt att diskutera hur man skulle prioritera vilka grupper som skulle vaccineras först. En fråga som inte fick någon lösning vid detta möte.

Framför allt behövs nu en tydlig strategi för vaccineringen för hela landet. Alla har väl sett diskussionen angående Folkhälsomyndighetens tydliga uppmaning om att använda alla vaccindoser direkt. Flera regioner har där valt att spara doser för att säkert veta att man kan ge den andra dosen inom rekommenderad tid. Här finns ett grundläggande problem när det gäller skillnaden i att vaccinera för att skydda individer eller att ge vaccinationer för att minska smittspridningen och därigenom skydda befolkningen. Även om vi i första hand bör följa tillverkarens rekommendationer så vill jag hävda att vi med stor sannolikhet har en effekt på populationsnivå även om den andra dosen fördröjs 1 till 2 månader. En slutsats som expertrådet The Joint Commitee of Vaccination and Immunisation, JCVI, i Storbritannien redan formulerat. 

Det viktigaste just nu är att få ut vaccinet till så stora grupper som möjligt så snabbt som möjligt. Både till riskgrupper – även om det inte är de som driver epidemin – och till vård- och hälsovårdspersonal, där det framförallt är viktigt att vaccinera all personal inom hemtjänst och särskilda boenden. Men det allra viktigaste är att så snabbt som möjligt vaccinera så många som möjligt i befolkningen för att minska risken för att vi smittar varandra.

En stor resurs som kan användas för vaccinationskampanjen är naturligtvis alla pensionerade läkare och sköterskor. Under de veckor jag inte arbetar som infektionsläkare kan jag definitivt själv tänka mig att ställa upp på ett eller annat sätt i kampanjen.

Mats Ericsson, före detta smittskyddsläkare i Uppsala län, numera halvtidspensionär och infektionsläkare på halvtid i Gävle.

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-01-25

Håller med om detta, har själv anmält mitt intresse, pensionerad IVA/anestesisköterska, men inte fått något svar!!  SVT skulle med jämna mellanrum delge vilken region som ligger sämst respektive bäst till i antal givna vaccinationer per 10000 invånare. Skulle kanske sporra.

Pihewa

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev