Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nu inför vi ett nytt gemensamt jour- och beredskapsavtal”

Publicerad: 24 november 2016, 09:20

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd i Stockholm

Foto: Anna Molander

Merparten av läkarna inom dygnet runt-verksamheterna kommer att schemaläggas under hela intervallet 07-21 vardagar, skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd i Stockholm.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting står precis som övriga landsting och regioner inför stora utmaningar för att klara av den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför tog landstinget ett blocköverskridande beslut om en landstingsövergripande kompetensförsörjningsstrategi vid landstingsfullmäktige den 15 november 2016.

Strategin pekar ut fem strategiska områden: kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning samt ledarskap, vari landstinget behöver arbeta mer gemensamt och koncernövergripande framöver. Strategin kommer att kompletteras med en koncerngemensam handlingsplan utöver lokala handlingsplaner med tidsatta uppdrag som hälso- och sjukvårdsverksamheterna behöver verkställa och återrapportera till landstingets Personalutskott.

Hälso- och sjukvården står inför flera utmaningar. En av utmaningarna är att den i stora delar är organiserad utifrån förlegade hierarkier och stuprör mellan professionerna. Det kom bland annat utredningen ”Effektiv vård” fram till, som tillsattes av Alliansregeringen och leddes av Göran Stiernstedt. Utredningen kom även fram till att medarbetarna, framför allt läkarna, inte är schemalagda utifrån verksamheternas och patienternas behov. Det är en utmaning som vi måste göra vårt bästa för att möta.

För att möta framtidens vårdbehov genomför därför Stockholms läns landsting för närvarande en av de största satsningarna och omstruktureringarna hittills inom hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa en mer adekvat och patientnära vård i en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Som ett led i detta arbete beslutade Stockholms läns landsting i juni 2016 att schemalägga läkarna inom dygnet runt-verksamheterna klockan 07-21 vardagar, i enlighet med deras centrala kollektivavtal.

Stockholm kommer att säga upp de flesta av landstingets lokala jour- och beredskapsavtal från och med den 1 januari.

Läkare har i hög utsträckning i dag sin arbetstid förlagd under kontorstid. För att öka det interprofessionella teamarbetet, läkarkontinuiteten över dygnet och patientsäkerheten kommer merparten av läkarna inom dygnet runt-verksamheterna att schemaläggas under hela intervallet 07-21 vardagar. Det innebär att vi kommer få fler läkare i ordinarie tjänst under större delen av dagen.

Stockholms läns landsting kommer som ett steg i en ökad koncernstyrning att säga upp de flesta av landstingets lokala jour- och beredskapsavtal från och med den 1 januari 2017 och ersätta dem med ett koncerngemensamt avtal. Syftet med detta är bland annat att motverka orättvisa och ogrundade skillnader i ersättning mellan våra sjukhus. Det innebär också att vi minskar jour- och beredskapsuttaget under ordinarie arbetstid då grundlön gäller.

Stockholms läns landsting står precis som övriga landsting och regioner inför stora utmaningar för att klara av den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför måste vi göra vårt yttersta för att satsa på medarbetarna och modernisera hälso- och sjukvården i takt med samhället i övrigt. Att öka det interprofessionella teamarbetet, öka läkarkontinuiteten över dygnet och patientsäkerheten samtidigt som vi minskar jour- och beredskapsuttaget under ordinarie arbetstid är flera viktiga steg på den vägen.

Relaterat material

Fler vill se schemaläggning

Sjukhusläkarna Stockholm: Schemaläggning leder till kompetensbrist

PETER CARPELAN

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev