Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nu ska Skåne ta krafttag mot barnfetman

Publicerad: 31 oktober 2007, 06:30

REPLIK Tre företrädare för Region Skåne svarar här på Josefine Thylefors krönika om barnfetma i Dagens Medicin nr 39/07.


I Skåne, där det skett en trefaldig ökning av fetman på 15 år, är problemet med övervikt hos barn lika stort som i resten av landet. Andelen vuxna som är överviktiga är större än andelen för barnen. Upp mot 40 procent av kvinnorna och närmare 60 procent av männen i Skåne anses i dag vara överviktiga.

I region skåne finns det i dag upp mot 250 personer som står i kö till fetmakirurgi och av dessa har cirka 90 väntat längre än 90 dagar. Under 2006 opererades endast drygt 150 patienter i Skåne. Den nya majoriteten i Region Skåne har konstaterat att detta är en ohållbar utveckling och därför har vi nyligen direktupphandlat nio operationer. Snart genomför vi ytterligare en upphandling av cirka 200 fetmaoperationer. Meningarna går dock isär i sjukvårdskretsar – det finns de som anser att man som fet ”får skylla sig själv”.

Vi menar att denna inställning är uppåt väggarna. Som överviktig löper man stor risk för många dödliga sjuk­domar och i likhet med alla andra medborgare i samhället har man, vare sig man varit vållande till sin sjukdom eller inte rätt till en god vård.

Arbetet med att korta ner köerna till fetma­operationerna är inlett men detta är långt ifrån tillräckligt. Därför kommer den politiska ledningen inom kort att lägga fram ett paket av åtgärder i syfte att minska övervikten hos barn i Skåne. Med start 2008 kommer vi att arbeta hårdare med det förebyggande arbetet. Detta ska vi göra i nära sam­arbete med de skånska kommunerna och inkludera insatser inom barnhälsovården samt skolhälso­vården.

Köerna till våra barnöverviktsenheter är i dag upp till ett och ett halvt år för behandling. Det är inte rimligt att man som elvaåring ska behöva vänta tills man är 13 år innan man får professionell hjälp. Dessa köer ska vara kortare inom ett och ett halvt år. Vårdprogrammen som finns för barn och övervikt måste nu genomföras i hela Skåne. Dessa insatser är den del vi själva inom Region Skåne kan göra, inom ramen för våra egna verksamheter.

Men det är inte tillräckligt och därför måste arbetet fortsätta med att påverka de strukturella problem som finns i samhället. Vi måste därutöver arbeta mer aktivt tillsammans med de skånska kommunerna om vårt gemensamma ansvar i frågan.

Region Skåne samarbetar redan i dag på ett givande sätt med de skånska kommunerna kring hälsofrämjande skolor. Ett arbete som redan ger frukt. I detta arbete kommer de organisationer som Region Skåne ger bidrag till att involveras på ett bättre sätt vilket inkluderar allt ifrån Skåneidrotten till PRO. Det regionala folkhälsoarbetet är en av hörnstenarna i regional tillväxt. Detta är ingången till att vi under 2008 måste få bättre utväxling på de medel som vi använder för att stödja den lokala livsmedelsindustrin. Insatserna har fram till i dag begränsats till att skapa bättre tillväxt inom livsmedelsindustrin men nu måste vi också lyfta fram och värdera hälsoaspekten högre än tidigare.

Inom kort kommer vi att träffa Folkhälsoinstitutet för att redovisa hur vi på bästa sätt kan genomföra de 79 punkter som institutet lyft fram för att minska övervikten. Vi inser att de insatser som tidigare gjorts i Skåne varit otillräckliga och kanske rent av felaktiga. Nu samlar vi oss därför för att minska övervikten i Skåne.

Henrik Hammar, Gilbert Tribo, Anders Åkesson

Henrik Hammar (m)
är ordförande i hälso- och sjukvårds­nämnden, Region Skåne.

Gilbert Tribo (fp)
är ordförande i närsjukvårds­beredningen, Region Skåne.

Anders Åkesson (mp)
är ord­förande i folkhälsoberedningen, Region Skåne.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev