Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nu ställer vi om den skånska vården”

Publicerad: 4 juni 2019, 05:00

Vi tänker se till att få den här skutan på rätt kurs, skriver företrädare för de fyra politiska partier som styr Region Skåne.


Ämnen i artikeln:

Region Skåne

”Det tar tid att vända kurs på ett hangarfartyg” är ett argument man ibland hör från dem som är rädda för förändringar i stora organisationer.

Det stämmer. För till exempel ett 333 meter långt och 100 000 ton tungt Nimitz-fartyg att ändra sin kurs 180 grader, tar det mellan tre och fem minuter.

Kanske värt att tänka på, även när man diskuterar svensk sjukvård?

Vi styrande i Allians för Skåne har bestämt oss för att förändra och förbättra den skånska sjukvården. Vi vill att vården ska präglas av närhet och nytänkande. Och vi vill göra det nu.

Den 17–18 juni kommer regionfullmäktige att rösta om vår budget för 2020, Skåne växlar upp. I vårt förändringsarbete vill vi särskilt uppmärksamma fem åtgärdspaket som vi tycker är viktiga för den skånska vården:

■ En fortsatt kraftig satsning på primärvården. Vi är övertygade om att vården måste vara nära. Vårt mål är att satsa en miljard extra på primärvården under mandatperioden och vi har redan hunnit mer än halvvägs. Vi vill stärka vården där den är som närmast medborgarna, både för tilliten till vården, för att det ger mest effekt per krona och för att avlasta sjukhusvården.
■ Utökat samarbete med andra huvudmän som exempelvis kommunerna. Skåningarna får vård av fler än Region Skåne. Kommunernas äldreomsorg är bara ett exempel. Och precis som det brukar vara när det är flera huvudmän inblandade, ökar risken för att något faller mellan stolarna. Vi satsar därför 30 miljoner kronor för att tillsammans med andra vårdansvariga skapa nya arbetssätt och gemensamma lösningar.
■ En ny utvecklings-, incitaments- och innovationspeng. Vi vill premiera personal och verksamheter som tänker nytt och bättre. Tidigare har man genom demografiuppräkningen smetat ut nya pengar över hela organisationen. Vi vill premiera de som de facto gör skillnad, levererar vård och minskar köerna. Vi har redan tidigare investerat 141 miljoner kronor för detta, nu lägger vi till ytterligare 128,9 miljoner kronor.
■ En tätposition i digitalisering. Digitaliseringen förändrar vården i grunden. Med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV, kommer vardagens arbetssätt och flöden att förbättras. Patienterna får betydligt större insyn, vårdpersonalen – egen och privat – får mer tid att ägna sig åt vård. För att fullt ut kunna dra nytta av SDV, som lanseras 2020, skjuter vi till ytterligare 125 miljoner kronor.
■ Fler – och mer rättvisa – specialistvårdval. Att stärka och införa fler vårdval, till exempel inom psykiatrin, är att satsa på ökad tillgänglighet till vården. Förutsättningarna för vårdgivarna måste bli mer jämlika, ersättningarna har under senare år systematiskt gröpts ur. För att komma tillrätta med detta tillför vi 108,8 miljoner kronor till specialistvårdvalen.

Det är bara fem av våra många åtgärdspaket. Vi genomför stora, kraftfulla satsningar. Men som alla som har arbetat med förändringsarbete vet, är det inte bara sifforna som räknas. Utan än mer om ledarskap, ambition och handlingskraft.

Låt oss därför vara tydliga: Vi tänker se till att få den här skutan på rätt kurs.

PER EINARSSON, ANNETTE LINANDER, GILBERT TRIBO, CARL JOHAN SONESSON

Ämnen i artikeln:

Region Skåne

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev