Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag21.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Nu utreder vi hur vårdvalen fungerar”

Publicerad: 15 April 2015, 05:00

Erika Ullberg och Dag Larsson, båda oppositionslandstingsråd (S) i Stockholm.

Två S-oppositionslandstingsråd i Stockholm efterlyser ett brett samarbete om vårdval.


Vi sätter långsiktiga lösningar för patienternas bästa i fokus. Därför har vi under en längre tid velat förbättra det nuvarande vårdvalssystemet. Vårdvalen har inom vissa områden gett bra resultat med minskade vårdköer. Inom andra områden har vi i stället sett en oroande kostnadsutveckling utan att patienten fått en vård av bättre kvalitet eller en vård som är mer tillgänglig.

Vi har länge påtalat för den styrande alliansen i Stockholms läns landsting att en översyn av samtliga vårdval måste ske så att vi kan täppa igen de ekonomiska slukhål som finns samtidigt som en god tillgång på vård i hela regionen behöver säkerställas.

Just nu rullas nya vårdval ut samtidigt som flera befintliga vårdval står inför nedskärningar. Detta sker i båda fallen utan en genomförd konsekvensanalys av vilka effekter det får på vården och vårdens ekonomi. På grund av de aviserade neddragningarna på 5 procent inom flera vårdval finns nu en överhängande risk att vårdgivare kommer bli pressade att genomföra fler besök än tidigare för att kompensera för den minskade ersättningen. Därmed kan de besparingar som neddragningarna tänkt ge, utebli.

Vi välkomnar att alliansen har öppnat upp för samverkan för att utveckla vårdvalen, se dagens­medicin.se den 9 mars. Tyvärr har inga konkreta förslag om varken samverkan eller utvärdering av vård­valen presenterats. Därmed står det nödvändiga förändrings­arbetet för vårdvalen stilla.

Vi socialdemokrater tar därför nu initiativet och startar en utredning av samtliga vårdval. Vi kommer även att bjuda in representanter från professionen och patientorganisationerna för att diskutera resultaten och vilka justeringar som är nödvändiga ut­ifrån målsättningen att få en kostnadseffektiv vård som sam­tidigt är tillgänglig för patienter i hela regionen.

Några av de faktorer som vi ser som särskilt kritiska och som kommer att granskas är:

■ Sammanhållna vårdkedjor. I och med vårdvalssystemet så har vården brutits upp mellan flera vård­givare. Det har lett till att patienter riskerar att ramla mellan stolarna när helhetsansvaret för att vårda en sjuk person frisk saknas.
■ Ersättningssystemen. Dagens ersättningssystem styr vården mot att maximera kvantiteten vård snarare än mot effektivast vård som ger bästa resultat. Detta har lett till skenande kostnader inom flera vårdval.
■ Jämlik vård. När ersättningssystemen inte tar hänsyn till att vissa patienter är kroniker eller är multisjuka så får inte vårdgivarna ekonomin att gå ihop. Det gör att många inte får tillgång till den vård de behöver.
■ Tillgång till vård i hela regionen. Inom vårdvalssystemet finns ingen närhetsprincip som värnar om patientens tillgång till vård. Inom systemet styrs tillgången helt av om vårdgivare vill etablera sig på en viss vårdcentral eller sjukhus. På samma sätt kan också vård dras undan om vårdgivaren väljer att säga upp sin verksamhet.
■ Patientmakten. I dag leder inte vårdval alltid till valfrihet. Ett sådant exempel är Vårdval Förlossning där det är allt för vanligt förekommande med föräldrar som hänvisas till annan förlossningsmottagning än den de har valt.

I samband med utredningen så samverkar vi gärna med alliansen för konkreta förbättringar av vårdvalen. Vi hoppas därmed på ett handslag över blockgränserna för ett vårdvalssystem som både tar hänsyn till patientens bästa i hela regionen, och en långsiktigt stabil ekonomi för vården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev