Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ny bastjänst skulle gynna framtida läkarförsörjning”

Publicerad: 16 juni 2017, 05:00

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forsknings­delegation, Jonas Ålebring, ordförande Sylf, och Alexander Tejera, ord­förande Sveriges läkarförbund Student.

Utöver att BT ger goda förutsättningar att arbeta bort flaskhalsen mellan läkarexamen och utbildningstjänst skulle BT vara tillgänglig för läkare med legitimation från annat land inom EU/EES, skriver tre debattörer i en replik.


Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetSylf

I en debattartikel i Dagens Medicin nr 22/17 skriver Viktor Madsen att risken är stor att det, likt den situation vi har i dag, kommer att uppstå en flaskhals mellan läkarexamen och en framtida bastjänstgöring, BT. Precis som debattören anser vi att det är av största vikt att Sverige har en god kompetensförsörjning av läkare. Här ser vi en ny bastjänst som en mycket viktig åtgärd.

Vi ser att flera regioner och landsting har en vilja att utöka antalet AT-tjänster men att rådande stela AT-reglering hindrar processen. Dagens lagstiftning och AT-föreskrift tillåter tjänstgöring endast inom ett snävt antal och på förhand fastställda specialiteter. Vi anser att den nya bastjänstgöringen i stället ska fokusera på generella kompetenser och på vårdens breda uppdrag. Genom att inkludera fler verksamhets­områden ges möjlighet att öka an­talet tjänster och därmed förkorta vänte­tiderna utan att tumma på kvaliteten i innehållet.

Att vi dessutom förespråkar en normtid på ett år för BT skulle också utöka antalet möjliga platser. Vägen till färdig specialist blir på så sätt kortare tack vare snabbare genomströmning och mer sömlösa övergångar. Rådande läkarbrist gäller främst vissa specialiteter på vissa platser i landet. En snabbare genomströmning är grundläggande för att komma åt problemet.

Som debattören påpekar skulle kompetensförsörjningen av läkare gynnas av bättre analyser av det framtida behovet av läkare. Det är även viktigt att hela kompetensförsörjningskedjan är planerad och dimensionerad utifrån de resultat som detta prognosarbete leder fram till.

Vi är positiva till ökat utbyte och rörlighet inom Europa.

Däremot kommer personer att fortsätta utbilda sig till läkare utomlands så länge den möjlig­heten finns, vilket behovsanalysen behöver ta hänsyn till. Vi verkar även för att öka den nationella samordningen mot gemensamma nationella mål för att säkerställa att ett tillräckligt antal specialister utbildas för hela landet.

Vi är positiva till ökat utbyte och rörlighet inom Europa men ser samtidigt att det medför ett ökat behov av en bättre gemensam introduktion till svensk sjukvård.

Utöver att BT ger goda förutsättningar att arbeta bort flaskhalsen mellan läkarexamen och utbildningstjänst skulle BT vara tillgänglig för läkare med legitimation från annat land inom EU/EES. På så sätt kan vi erbjuda alla nylegitimerade läkare en bra och strukturerad väg in i yrkeslivet. En introduktion öppen för alla oavsett utbildningsland.

Relaterat material

”Risk för flaskhals när AT ersätts med BT”

SOFIA RYDGREN STALE, JONAS ÅLEBRING OCH ALEXANDER TEJERA

Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetSylf

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev