Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ny strategi för att möta personalbristen i vården”

Publicerad: 17 november 2016, 11:20

Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd i Stockholm.

Foto: Anna Molander

Politiken behöver ha respekt för hälso- och sjukvårdens komplexitet i vilken Socialdemokraternas universallösningar sällan fungerar i praktiken, skriver moderaten Peter Carpelan.


Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och huvudmän för hälso- och sjukvården. Vi står liksom övriga landsting och regioner i Sverige inför stora utmaningar vad gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det är ett nationellt problem, men för att ta vår del av ansvaret inledde jag som forsknings - och personallandstingsråd hösten 2014 ett brett och väl förankrat arbete med att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi för landstinget med målbilden att bli en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Den 15 november 2016, fattade landstingsfullmäktige ett blocköverskridandebeslut om strategin. Tyvärr valde Socialdemokraterna och Miljöpartiet att i sista minuten hoppa av och lägga en egen och dåligt förankrad strategi på landstingsfullmäktiges bord. Det är tråkigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att sitta på läktaren i stället för att ta ansvar och delta i beslutet.

Det är tråkigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att sitta på läktaren.

I en debattartikel skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vår strategi bara innehåller fina ord och saknar konkretion. Det stämmer inte. Den strategi som vi nu antagit pekar ut fem strategiska områden såsom kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning samt ledarskap där vi som arbetsgivare behöver intensifiera arbetet för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen framöver.

Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att möta personalbristen i vården och att attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare. Bland annat ska:

■ Kompetensstegar tas fram för samtliga professioner vari sjuksköterskor och undersköterskor är prioriterade.
■ En strukturerad och koncerngemensam modell för introduktion av nyexaminerade sjuksköterskor tas fram.
■ En tydligare klinisk karriär för framför allt sjuksköterskor som tydligt kopplas till lön implementeras.

Utöver detta vill vi tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting se över möjligheterna och förutsättningarna för att ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen överförs från staten till landsting och regioner.

Samtidigt pågår flera intressanta pilotförsök runtom i våra verksamheter. Det kan handla om nya arbetstidsmodeller och interprofessionella team på en akutmottagning eller nya personalmixer på en vårdavdelning eller interna vidare- och specialistutbildningar för att möta verksamheternas kompetensbehov. Dessa initiativ har tagits av dem som kan hälso- och sjukvården bäst, det vill säga av medarbetarna, klinik- och sjukhusledningarna. En viktig del i handlingsplanen att ge våra verksamheter förutsättningarna för att sprida goda exempel inom koncernen.

Politiken behöver ha respekt för hälso- och sjukvårdens komplexitet i vilken Socialdemokraternas universallösningar sällan fungerar i praktiken. Därför är min förhoppning att Socialdemokraterna i stället för att stå vid sidan av väljer att samarbeta i arbetet med att stärka landstinget som arbetsgivare och för att säkra en god och tillgänglig hälso- och sjukvård för regionens invånare.

Relaterat material

”Utan personal har vi ingen sjukvård”

PETER CARPELAN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev