Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nya ersättningssystemet ett obegripligt val

Publicerad: 22 oktober 2008, 09:28

REPLIK Marta Hansson Bocangel med flera svarar landstingspolitiker om ungdomsmottagningar.


Det är naturligtvis bra att ungdoms­mottagningarna har fått och i kom­mande budget får en förstärkning, något vi också skriver i vår debattartikel i Dagens Medicin nr 40/08. Detta har inte skett på många år trots att klamydiafallen tredubblats de senaste tio åren, antalet aborter blivit fler och den psykiska ohälsan tilltagit i ungdomsgrupperna, samtidigt som ungdomsmottagningarna förväntas ta på sig ett allt större ansvar i en rad andra frågor.

En av de kritiska punkter vi tog upp kring ungdomsmottagningarnas konstruktion är just hur de drivs med gemensam finansiering av kommun och landsting. I fallet med det nya ersättningssystemet har landstinget ensidigt och utan föregående dialog med kommunerna förändrat systemet och nivåerna. Det är inte bra för en verksamhet med två likvärdiga parter.

Det nya systemet innebär förvisso en jämnare fördelning av landstingsresurserna i länet – vilket är bra, fördelningen mellan de olika mottagningarna kunde tidigare skilja på flera 100 procent. Men den nya fördelningen tar ingen hänsyn till ”vårdtyngd”. Detta är en stor brist för ungdomsmottagningar såväl som för vårdcentraler som drabbats av liknande förändringar i och med Vårdval Stockholm. Antalet aborter per 1 000 kvinnor upp till 19 år kan till exempel vara mer än tre gånger så högt i ett område som i ett annat, och detta borde rimligen generera mer resurser för att intensifiera förebyggande arbete i tyngre områden.

När det gäller valfriheten att söka sig till vilken ungdomsmottagning man vill i länet har det alltid varit möjligt. I de flesta fall har det funnits en naturlig utjämning mellan mottagningarna med ett ”inflöde” av ungdomar från andra områden på cirka 25 procent på de flesta mottagningar. Valfriheten har alltså aldrig varit något större problem för mottagningarna eller för ungdomarna.

Att det nya ersättningssystemet skulle kompensera för detta stämmer alltså inte! Däremot har mottagningarnas barnmorskor informerats om att den prestationsrelaterade ersättningen ska vara en stimulans för att höja produktionen – något som inte kan upplevas som annat än ett hån av personal som på några få timmars öppet hus-mottagning kan ha ett 30-tal besökare per person!

Flera mottagningar har också tvingats ändra sina rutiner och låta barnmorskan avstå ifrån deltagande i studiebesök från skolor för att i stället ta emot individuella besök för att få ihop tillräckligt med ”pinnar i statistiken” - allt för att budgeten ska gå ihop. Det är därför obegripligt varför man inte låtit det utåtriktade, förebyggande arbetet ingå i prestationsdelen av ersättningssystemet, något som fanns i det ursprungliga och väl genomarbetade förslag som togs i landstinget men tyvärr aldrig implementerades.

Marta Hansson Bocangel

Marta Hansson Bocangel
är barnmorska vid Lafa i Stockholm.

Bakom inlägget står även personal från ungdomsmottagningar och Sesam som deltog i ett nätverksmöte i Stockholm den 15 oktober.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev