onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nya momsregler diskriminerar icke vinstdrivande vårdgivare”

Publicerad: 27 februari 2019, 05:00

Hans Fink, andre vice ordförande, och Lars Ettarp, ordförande för Psoriasis-föreningen i Stockholms län.

En ändrad tillämpning av momsen drabbar oss och alla andra icke vinstdrivande vårdgivare hårt, skriver Psoriasis-föreningen i Stockholms län.

Ämnen i artikeln:

Region StockholmPsoriasisVårdmoms

Vi på Psoriasisföreningen i Stockholms län driver högkvalificerad vård utan vinstsyfte där vi enbart får ersättning (enligt detaljerad prislista) för genomförda vård­åtgärder. Nu drabbas vi av nya momsregler där uthyrning av personal inom sjukvårdssektorn ska anses som en skattepliktig omsättning. Detta anser vi vara diskriminerande.

I 46 år har den ideella Psoriasisföreningen i Stockholms län drivit vård utan vinstsyfte på öppenvårdsanläggningar för psoriasis/psoriasisartrit och numera även för många hudrelaterade diagnoser, där atopiska eksem är största grupp.

För den medicinska verksamheten ansvarar vår verksamhetschef och biträdande verksamhetschef samt ett par administratörer. Var och en av de fem vårdanläggningarna i länet leds av en chefsjuksköterska. Totalt har föreningen ett 50-tal sjuksköterskor och undersköterskor anställda. Föreningens anläggningar har dessutom, från det vi startade vår verksamhet, betjänats av 18 deltids- och timanställda dermatologläkare.

En så högkvalificerad vård som Psoriasisföreningen ger är inte lätt att driva inom ramen för det ”vårdval hud” som Region Stockholm tillämpar.

Enligt det nationella psoriasisregistret är föreningen landets största vårdgivare av (invärtes) system­behandling av psoriasis. För de svårast ­drabbade patienterna har vi resultat som, medicinskt och för patientens kvalitetsupplevelse av vården, väl kan mäta sig med universitetssjukhusens.

För psoriasispatienter med lättare eller medelsvåra besvär, liksom många patienter med hudrelaterade besvär, har vi en rad andra vårdalternativ att erbjuda, främst UVB-ljus och Buckybehandling (mjukröntgen), medicinsk hand- och fotvård och salvbehandling med mera.

Under 2018 vårdade vi cirka 6 050 patienter aktivt, vilka genererade cirka 90 000 patientbesök samma år. En så högkvalificerad vård som Psoriasisföreningen ger är inte lätt att driva inom ramen för det ”vårdval hud” som Region Stockholm tillämpar. Detta vårdval är uppbyggt enligt Silosmodellen där man enbart får ersättning enligt detaljerad prislista för genomförda vårdåtgärder av hudbesvär.

Som lök på laxen kommer nu ändrad tillämpning av momsen, vilket drabbar oss och alla andra icke vinstdrivande vårdgivare hårt.

Sjukvårdstjänster i Sverige är i dag undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt, medan uthyrning av personal i största allmänhet är en skatte­pliktig omsättning. Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har nu, baserat på avgöranden i EU-domstolen, bland annat i ett förhandsbesked bekräftat att även uthyrning av personal inom sjukvårdssektorn ska vara att anse som en skattepliktig omsättning, något som Skatteverket anser ska tillämpas från den 1 juli 2019.

Det betyder att företag som hyr ut personal måste börja betala moms på sin omsättning, även om det handlar om tjänster som egentligen är sjukvård. Undantag gäller om företaget till mer än 75 procent omsätter egna sjukvårdstjänster, det vill säga riktar sig direkt till en vårdtagare. Detta gäller exempelvis sjukhus och vårdcentraler, men inte bemanningsföretag – eller läkare som har egna företag, utan att ha egna patienter.

Den förment nya momsbeläggningen kan dock innebära större problem för Psoriasisföreningen än för många andra vårdgivare som anlitar deltids- och timarvoderade läkare. Skälet är att all läkarmedverkan hos oss utgörs av deltids- eller timarvoderade dermatologer, där flertalet gör det genom egna bolag, vilket är ganska naturligt, eftersom läkarna i varierande utsträckning även utövar yrket hos andra vårdgivare, deltar i kliniska prövningar, undervisar och så vidare. Dessa läkare måste från och med i sommar ta 25 procent mer betalt av Psoriasisföreningen för att kunna betala moms.

Icke vinstdrivande organisationer får genom den icke avdragsgilla momsen en väsentligt sämre konkurrenssituation i förhållande till vårdenheter som regionerna driver i egen regi, men där inhyrda läkare också kan delta, detta eftersom sådana offentliga vårdgivare kan få tillbaka sin erlagda moms krona för krona, via det så kallade kommunkontosystemet. (Samma orättvisor gäller för övrigt redan nu för inköp av utrustning och återinvesteringar, där vi och alla andra icke-vinstdrivande vårdgivare får betala full moms utan avdragsmöjligheter).

Den kommande tillämpningen av skattskyldigheten till mervärdesskatt för bland annat läkarbolag är därför en obegriplig pålaga särskilt mot bakgrund av den politiska överenskommelse som nyligen träffats mellan S, L, C och MP, där man pratar om sam­existens på lika villkor mellan landstingsdriven, privat och icke vinstdrivande vård inom den offentligt finansierade sjukvården och att kroniskt sjuka ska prioriteras. Psoriasisföreningen i Stockholms län vårdar bara kroniskt sjuka och detta utan köer.

LARS ETTARP OCH HANS FINK

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev