Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nya uppdrag ska minimera antalet bristsituationer”

Vi delar uppfattningen att restsituationer ibland leder till brister som kan vara riktigt besvärliga, skriver Maja Marklund, Läkemedelsverket, i en replik om läkemedelsbrist.

Publicerad: 20 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Maja Marklund, direktör, Läkemedelsverket.

Foto: Jeanette Hägglund


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLäkemedelsverketReumatologi

Läkemedelsverket har tagit del av den artikel gällande läkemedelsbrister inom reumatologiområdet som publicerades i Dagens Medicin nr 15-16/22. 

Detta är en bild som även gäller andra sjukdomsområden, och vi delar uppfattningen att restsituationer ibland leder till brister som kan vara riktigt besvärliga, framför allt för patienten naturligtvis, men också för hälso- och sjukvårdspersonal och apotek. 

LÄS MER: ”Läkemedelsbrist inom reumatologin innebär stora risker”

Läkemedelsverket varken köper in eller lagerhåller läkemedel. Myndighetens uppdrag i nuläget är begränsat till ansvar för att ta emot restanmälningar från företagen och sprida denna information. Läkemedelsverket samverkar också med övriga aktörer i läkemedelsförsörjningskedjan för att motverka att bristsituationer uppstår och att lindra konsekvenserna av dessa. Denna samverkan har, inte minst under pandemin, utvecklats och har enligt Läkemedelsverkets mening haft stor betydelse. Men problem med bristsituationer kvarstår och situationen är inte tillfredsställande.

Läkemedelsverket har glädjande nog under februari-mars i år mottagit och inlett arbetet med flera nya viktiga regeringsuppdrag inom detta område. Det handlar om att:

• Utveckla en löpande omvärldsbevakning i fråga om tillgång på läkemedel och medicintekniska produkter, i syfte att förebygga och hantera bristsituationer.

• Se över möjligheterna till att sammanställa en nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av humanläkemedel respektive relevanta medicintekniska produkter i Sverige.

• Kartlägga den svenska produktionen av läkemedel och medicintekniska produkter, i samverkan med övriga nordiska länder.

Vikten av tillgänglighet till såväl läkemedel som medicintekniska produkter har även uppmärksammats på europeisk nivå, där den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA nyligen tillsatt en ny verkställande styrgrupp för läkemedelsbrist och läkemedelssäkerhet. Syftet är att tidigt upptäcka och agera på sådant som kan leda till brister på läkemedel och medicinteknik, och Läkemedelsverket kommer att bidra också i detta sammanhang. 

Vi ser det som en av myndighetens absolut viktigaste uppgifter att i alla dessa sammanhang arbeta hårt för att, tillsammans med övriga aktörer i läkemedelsförsörjningskedjan, minimera antalet bristsituationer.

Maja Marklund, direktör, Läkemedelsverket

Replik på:

”Läkemedelsbrist inom reumatologin innebär stora risker”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev