måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nytänkande krävs för att möta den ökande psykiska ohälsan”

Publicerad: 9 augusti 2018, 05:00

Läkaren Anders W Jonsson är Centerpartiets sjukvårdspolitisk talesperson.

Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Även om psykologutbildningen byggs ut skulle det finns för få psykologer för att motsvara det växande behovet av stöd vid psykisk ohälsa, skriver centerpartisten Anders W Jonsson.


Vi är glada att Centerpartiets förslag för ökad tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa uppmärksammas av professionen. Dock vänder vi oss mot kritiken som framförs om att patienter alltid måste möta en specialist. En växande patientgrupp tillsammans med bristande tillgänglighet kräver att vi tänker nytt.

I likhet med debattörerna ser vi att den växande gruppen personer med lättare psykisk ohälsa måste prioriteras högre. Därför vill vi satsa 1,2 miljarder kronor på en ny vårdform som ger fler möjlighet att få hjälp snabbare.

Psykisk ohälsa står i dag för den största andelen av de pågående sjukfallen. Samtidigt brister tillgängligheten till stöd för den som lider av psykisk ohälsa. Socialstyrelsen konstaterar att tillgången till psykologisk behandling inte motsvarar behovet och att kompetensbristen är påtaglig, inte minst inom primärvården.

I ett sådant läge krävs det nya lösningar. Det finns i dag för få psykologer för att motsvara det växande behovet av stöd vid psykisk ohälsa. Även om vi skulle bygga ut psykologutbildningen skulle behovet kvarstå, samtidigt som en utbyggnad skulle ge effekt först om tidigast sex år. Men vi måste möta de växande behoven nu.

Därför har vi tittat på bland annat England och Norge, där man arbetat framgångsrikt med att bygga ut ett system med snabbt psykoterapeutiskt stöd åt befolkningen. I England har man gjort detta genom programmet IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). IAPT tillhandahålls av den offentliga hälso- och sjukvården, NHS, och syftar till att öka tillgången till stöd vid vanliga psykiska tillstånd som ångest och depression. Metoden är evidensbaserad och bygger på att den som själv upplever sig vara i behov av hjälp snabbt ska få ett första samtal och bedömning av vilken typ av stöd man behöver få.

Den som mår dåligt måste snabbt få hjälp.

I Norge tillsattes 2012 ett pilotprojekt enligt samma modell, där kallat Rask Psykisk Helsehjelp (RPH). Grundprincipen är densamma - snabb och gratis hjälp, utan remiss från primärvårdsläkaren. En utvärdering genomförd av norska folkhälsoinstitutet 2016, visar på lovande resultat. Man har sett en märkbar minskning bland deltagare vad gäller vanliga symptom som ångest, depression, sömnproblem och social fobi.

Centerpartiets satsning går ut på en ny öppen vårdform, som utgör ett
komplement till specialiserad psykologisk behandling. Inom den nya vårdformen ska patienter kunna få snabb hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa. I praktiken innebär det att patienterna inte nödvändigtvis träffar en specialist utan kan exempelvis få enklare samtalsstöd av samtalsterapeut.

En del av satsningen viks därför åt att utbilda fler personer som kan
erbjuda samtalsstöd vid lättare psykiska besvär, och som kan bemanna den nya vårdformen. En samtalsterapeut kan inte ersätta en legitimerad psykoterapeut. Men de kan under handledning av legitimerad personal utgöra ett komplement för att ge stöd åt personer som lider av lättare psykiska besvär.

Den som mår dåligt måste snabbt få hjälp. Om fler människor kan få hjälp med lättare psykisk ohälsa i ett tidigare skede, kan det minska risken att utveckla svårare symptom. Den kraftigt ökande psykiska ohälsan i samhället kräver att vi agerar och gemensamt hittar nya lösningar.

Relaterat material

”Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård”

ANDERS W JONSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev