Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nytt vårdförlopp ska förebygga nya frakturer”

Det ska vara lätt att göra rätt i vård av skört skelett, rimmar Håkan Fureman och Kristina Åkesson i en replik om osteoporos.

Publicerad: 12 mars 2021, 12:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Håkan Fureman, ordförande NPO endokrina sjukdomar, överläkare på medicinkliniken i Östersund. Kristina Åkesson, ordförande Nationell arbetsgrupp osteoporos, professor i ortopedi vid Lunds universitet.

Montage: Kennet Ruona (Kristina Åkesson)


Ämnen i artikeln:

Osteoporos

Först vill vi tacka Lisa Keisu, före detta ordförande i Osteoporosförbundet, för att hon uppmärksammar osteoporos i sitt inlägg. Som hon påpekar är osteoporos en stor folksjukdom som inte alltid får den uppmärksamhet den borde få. 

Därför är det glädjande att Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur nu blivit ett godkänt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Ett vårdförlopp vars syfte är att patienten ska få en likvärdig och jämlik vård baserad på bästa tillgängliga kunskap i hela landet. Och mycket av det Lisa Keisu efterlyser finns med i vårdförloppet. 

I Sverige förekommer årligen cirka 85 000 osteoporosrelaterade frakturer i befolkningen som är över 50 år. En av de största riskfaktorerna är att patienter som haft en fraktur riskerar att drabbas igen. I dagsläget finns en betydande underdiagnostik och underbehandling av personer i den här gruppen.

Det aktuella vårdförloppet inriktar sig just på personer som haft osteoporosrelaterad fraktur i närtid. Lisa Keisu påpekar i sin artikel vikten av att inrätta så kallade frakturkedjor i vården, det vill säga att åstadkomma ett systematisk omhändertagande där riskvärdering, utredning och behandling ingår. I det här vårdförloppet är frakturkedjan det centrala. 

Syftet med en frakturkedja är att minska risken för nya skelettskador, vilket baseras just på det faktum att den som nyligen genomgått en osteoporosrelaterad fraktur löper högre risk att få ytterligare frakturer. Risken är särskilt hög inom de närmaste åren; tidsfaktorn är därför avgörande, vilket betonas i vårdförloppet. I de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar 2020 gavs också frakturkedjor högsta prioritet. Målgruppen är i första hand patienter som haft en fraktur i höft, kota, bäcken, överarm eller handled.

Nu pågår införandet av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet i landets regioner. Det som kommer att bli avgörande för vårdförloppets effektivitet är snabb och korrekt identifiering av frakturpatienter, vilket i dag med fördel kan göras genom frakturregistret.

Precis som Lisa Keisu ser vi fram emot en god och jämlik osteoporosvård och för att kontra rimmet i hennes artikel kommer vårdförloppet innebära att det ska vara lätt att göra rätt i vård av skört skelett. 

Håkan Fureman, ordförande NPO endokrina sjukdomar, överläkare på medicinkliniken i Östersund 

Kristina Åkesson, ordförande Nationell arbetsgrupp osteoporos, professor i ortopedi vid Lunds universitet

 

Replik på:

”Osteoporos är styvmoderligt behandlad”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här

Kommentarer publiceras efter granskning

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Osteoporos

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev