Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Offentliga vårdgranskare överger den offentliga vården”

Publicerad: 14 november 2019, 14:02

John Lapidus, forskare ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) ägs av Sveriges regioner och har till uppgift att utreda och eventuellt ersätta oss medborgare ekonomiskt om vi råkar illa ut i den offentliga vården. Löf får in 17 000 anmälningar per år och nästan hälften leder till ersättning. Löf har sitt huvudkontor i Stockholm. Där arbetar ett hundratal personer med försäkring, skadereglering och patientsäkerhet.

Nu har ledningen beslutat att samtliga anställda ska överge den offentliga vård som de är satta att granska och utreda. Löf har kontrakterat försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners för en upphandling av privat sjukvårdsförsäkring åt hela personalstyrkan. Annonsen ligger ute för beskådan ihop med en 12 sidor lång anbudsförfrågan som inleds med ”Här inbjuds Ni att lämna anbud på privat sjukvårdsförsäkring för cirka 150-160 st. anställda inom Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag”.

Via upphandlingsverktyget Visma Tendsign ges eventuella intressenter även möjlighet att ställa frågor. En frågeställare vill ha full tillgång till skadehistorik för Löfs anställda, men Söderberg & Partners svarar att statistik saknas då Löf inte haft privat sjukvårdsförsäkring för sina anställda tidigare.

Jag ringer upp Löfs kommunikationschef. Jag vill veta om Löf anser det stärka eller försvaga den allmänna tilliten till offentlig sjukvård då ett regionägt bolag, med offentlig sjukvård som sitt enda arbetsområde, har så lågt förtroende för den offentliga vården att all personal nu tänker överge densamma.

Kommunikationschefen säger att andra försäkringsbolag har privata sjukvårdsförsäkringar för sina anställda, varför Löf vill erbjuda samma sak för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunikationschefen säger sig inte veta om beslutet har föregåtts av diskussioner av etisk karaktär.

Med privata sjukvårdsförsäkringar skaffar sig personalen på Löf egna vårdsamordnare och framför allt snabbt tillträde till sjukvård, oftast på samma klinik där andra väntar på sin tur i en kö som Löf-anställda nu går förbi. Det är ett förfarande som bryter mot Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor. Det är särskilt anmärkningsvärt att ett bolag som Löf, vars uppdrag också är att arbeta för ökad patientsäkerhet, på det här sättet visar att man helt saknar förtroende för den gemensamma vården.

Löf är bara en i raden av aktörer som på detta sätt bidrar till att undergräva det svenska sjukvårdssystemet och den svenska välfärdsmodellen. Nyligen avslöjade jag hur ett kommunägt bolag – Skellefteå Kraft – i en socialdemokratisk kommun tecknar privat försäkring åt alla anställda utom de som lider av sjukdom. I en annan artikel pekade jag på att tjänstemannafacken SACO och TCO deltar i den svenska välfärdsmodellens dödsdans genom att erbjuda försäkringar åt allt fler av sina medlemmar.

Ska vi inte ha något gemensamt längre? Vi förfasas över att samhället slits sönder men främsta orsak är att klyftorna ökar och att politikerna inte vill minska dem. Utvecklingen i välfärdssektorn är ett paradexempel. Fina människor på fina kontor ska ha bättre och snabbare vård än alla andra, något som raserar inte bara förtroendet utan även förutsättningarna för ett offentligt system av högsta kvalitet.

Som jag visar i mina böcker Vårdstölden (Leopard Förlag) och The Quest for a Divided Welfare State (Palgrave Macmillan) är det en tudelad välfärd vi skapar i sjukvårdssektorn. Den bygger på att vi blandar offentligt och privat i en enda röra. Den bygger på att vi låter privata vårdgivare skriva avtal både med regioner och med försäkringsbolag, något som innebär att olika samhällsklasser och patientgrupper välkomnas på helt olika villkor till den svenska sjukvården.

Det är ett tidens tecken att Löf ens kommer på tanken att agera på det här sättet, men inte desto mindre beklämmande. För att inte själv förlora i förtroende bör Löf omedelbart, redan i dag, återkalla sin anbudsförfrågan om privata sjukvårdsförsäkringar.

Relaterat material

Regionbolag vill ha privat vårdförsäkring

JOHN LAPIDUS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev