tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken”

Publicerad: 20 april 2017, 05:00

Anders Kumlander, ordförande Vidarkliniken, och Ursula Flatters, specialist i allmän­medicin, medicinskt ansvarig Vidarkliniken.

Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör självklart grunden i vår verksamhet, skriver Vidarkliniken i en replik på ett tidigare inlägg.

Ämnen i artikeln:

VidarklinikenStockholms läns landsting

Anna Starbrink, ordförande i Liberalernas välfärdskommission, visar ett tydligt ointresse av att ta till sig information eller respektera dem som har kunskap och erfarenhet av hennes politiska ansvars­område. Hon framför i Dagens Medicin nr 14–15/17 åter en rad ogrundade personliga synpunkter på Vidarkliniken, varvade med direkta sakfel.

Vidarkliniken är ingen alternativmedicinsk vårdinrättning. Den leds av legitimerade läkare och sjuksköterskor, med bred medicinsk erfarenhet inom både gängse klinisk verksamhet och evidens­baserad praktik. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör självklart grunden i vår verksamhet, liksom i all annan seriös vårdverksamhet, och att som Anna Starbrink hävda att så inte är fallet är djupt kränkande för vår välutbildade personal och dessutom att betrakta som rent förtal. Det har inte heller något stöd i någon av de granskningar som gjorts. Fakta är att 86 procent av våra behandlingar har mycket hög eller hög effekt enligt den ny­ligen utförda medicinska revisionen av den oberoende utredaren Jesper Person, tidigare chefläkare på Skånes universitetssjukhus och medicinsk expert i utredningen av Macchiarini-skandalen vid Karo­linska institutet.

Anna Starbrink har uttalat att hon inte har något behov av att ta del av hans granskning av Vidarkliniken.

I stället håller hon krampaktigt fast vid den grunda analys som konsultföretaget Helse­plan gjorde av ett 30-tal gamla journaler från 2013–2015, under en period när ett nytt datasystem för journalhanteringen infördes på Vidarkliniken. Helse­plan konstaterar dessutom att journalerna förbättrades under perioden. Med en hårdragen tolkning av Helseplans slutsatser verkar dock Anna Starbrink finna den ammunition hon behöver för sina ideologiska åsikter om Vidarkliniken. Att ändra ståndpunkt med nya fakta är henne uppenbarligen främmande.

Av intresse i sammanhanget är att de som skrev Helseplans rapport aldrig besökte Vidarkliniken.

Jesper Person är i motsats mycket grundlig i sin granskning och sammanfattar sina intryck från Vidarkliniken:

■ Journalföringen har varit adekvat.
■ Patienterna har vårdats på rätt indikation.
■ Vården har utförts med om­vårdnads­perspektivet i fokus med antroposofiska metoder utan att avsteg gjorts från traditionell skolmedicinsk praxis.
■ Vården har bedrivits med be­aktande av gällande regelverk på ett patientsäkert sätt.

Jesper Person bedömer Vidarklinikens vård som ”ett värde­fullt komplement till /…/ patientgrupper som har svår­behandlade och långvariga sjukdomstillstånd där hittillsvarande vård varit otillräcklig”.

Portalparagrafen i den nya patientlagen från 1 april 2017 är tydlig: ”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar” och landstingen ska tillhandahålla denna möjlighet.

Vidarkliniken uppfyller dessa krav och Anna Starbrink utövar nu ett ”ministerstyre” på landstingsnivå, när hon förnekar med­borgarna den vård de har laglig rätt till genom att gå över sina befogenheter och styra över enskilda upphandlingsbeslut.

Lagen om offenlig upphandling är just till för att skydda enskilda leverantörer från politikers godtycke. Den lagen verkar Anna Starbrink vara på god väg att kränka med tydliga uttalanden i bloggar och intervjuer om hur hon personligen ser på vår verksamhet.

Relaterat material

”Vetenskap och beprövad erfarenhet utesluter antroposofisk medicin”

ANDERS KUMLANDER OCH URSULA FLATTERS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev