Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Öka takten i digitaliseringen av vården”

Som ett led i en säkrare och effektivare vård vill vi att patientinformationen ska finnas tillgänglig för alla vårdgivare, skriver Christer Jonsson (C).

Publicerad: 3 september 2021, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Christer Jonsson (C), programansvarig för Centerpartiets hälso- och sjukvårdsprogram och regionråd i Region Kalmar län.

Foto: Region Kalmar


Ämnen i artikeln:

Digital vård

Sverige ligger långt efter övriga västvärlden när det kommer till att utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger hälso- och sjukvården. Personal lägger i dagsläget orimligt mycket tid på administration, manuell hantering och inloggning i olika system som inte kan kommunicera med varandra. I grund och botten är det staten som sätter begränsningarna för detta. Därmed är det också staten som måste ta ledarrollen i att, tillsammans med regioner och kommuner, ta fram standarder för hur medicinska data och annan hälsodata definieras, lagras och struktureras i offentlig sektor.

I Centerpartiets förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsprogram föreslås en historisk modernisering av hälso- och sjukvården. Genom ambitiösa digitala reformer kan vi skapa en vård och omsorg som håller högre kvalitet och är tryggare, mer tillgänglig och anpassad till varje enskild människa. Det innebär stora vinster för både vårdgivaren och individen och därmed en effektivisering av hälso- och sjukvården.

Läs mer: Innovations- och teknik-ST: ”Det känns som det går att förändra” 

För att komma dit krävs en rad stora förändringar i systemet, både juridiskt och praktiskt. Och det är en komplicerad process som måste värna både den personliga integriteten och vårdgivarens möjligheter att effektivisera arbetet. 

Som ett led i en säkrare och effektivare vård vill vi att patientinformationen också ska finnas tillgänglig för alla vårdgivare. Problemet i dag är att medicinskt relevant information inte får eller kan passera mellan olika vårdgivare som behandlar samma patient. Det här är regelverk och lagstiftning som innebär att människor inte alltid kan ges rätt vård.

Våra förslag i korthet:

1. En ramlagstiftning för data och integritet inom vård- och omsorgssektorn tas fram som ersätter dagens olika överlappande och motstridiga lagar. 

2. Heltäckande e-hälsokonton införs för alla invånare. 

3. I ramlagstiftningen ska individens äganderätt över sin medicinska information säkerställas och den som inte vill ge vårdpersonal tillgång till detta ska ha möjlighet att genom sitt e-hälsokonto dra in tillgången till sin information, med vissa undantag.

4. Alla vårdcentraler ska få i uppdrag att kunna erbjuda både fysiska och digitala besök. 

Sammantaget kommer de här förändringarna att öka vårdens kvalitet, tryggheten för patienten och borga för individens rätt att äga informationen om sig själv. I dag är det tvärtom vårdgivaren som äger informationen och styr vad patienten har tillgång till. Vi vill vända på det och låta patienten styra vilken information som ska finnas tillgänglig för vårdgivaren, med vissa undantag.

När man pratar om digitalisering är det ofrånkomligt att diskutera ren IT-säkerhet. Det finns risker med en helt digitaliserad vård, det ska man vara medveten om. Men det finns också stora möjligheter till ökad säkerhet, med krypterad information, biometrisk inloggning och taggning av information för att visa vem som har haft tillgång till den. Säkerheten i dag, när känslig information skrivs ut, faxas och förs in och ut ur olika system, är betydligt instabilare.

Det är hög tid att genomföra de här satsningarna. Med Centerpartiets förslag till hälso- och sjukvårdsprogram gör vi det dessutom med en ökad patientsäkerhet och med fokus på individens integritet.

Christer Jonsson (C), programansvarig för Centerpartiets hälso- och sjukvårdsprogram och regionråd i Region Kalmar län

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Digital vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev