tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ökad transparens stärker branschens trovärdighet”

Publicerad: 31 maj 2016, 05:00

Niclas Karlsson, vd GSK Sverige

Det är centralt att patienten känner sig säker på att läkemedel förskrivs på vetenskapliga grunder, skriver GSK:s vd Niclas Karlsson.


I dag träder Läkemedelsföreningens portal för öppen redovisning av värdeöverföringar till hälso-och sjukvården och enskilda läkare i kraft. GSK välkomnar införandet av denna portal, men anser samtidigt att ännu mer måste göras för att stärka trovärdigheten hos läkemedelsbranschen.

Implementeringen av regelverket innebär att värdeöverföringar från läkemedelsbolag till enskild personal inom hälso- och sjukvården ska redovisas offentligt. Information om vilka personer som har fått värdeöverföringar från läkemedelsbolagen och det totala värdet av dem blir tillgängligt om personen ifråga gett sitt samtycke till publicering.

Samtidigt som det nära samarbetet mellan hälso- och sjukvårdens aktörer är avgörande för att kunna utveckla mediciner och göra vården bättre måste dessa präglas av transparens och tydliga spelregler.

Den utökade redovisningen i portalen för värdeöverföringar hos Lif är emellertid bara en del i en rad åtgärder som borde vidtas för att skapa optimala förutsättningar för ett långsiktigt och transparent samarbete. Inte minst behöver läkemedelsbranschen fortsätta driva på förändringar i syfte att minimera riskerna för att intressekonflikter ska uppfattas föreligga mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal.

Vi menar att det aldrig får råda någon tvekan om att läkemedelsföretagen arbetar med patientens bästa för ögonen.

Vi menar att det aldrig får råda någon tvekan om att läkemedelsföretagen arbetar med patientens bästa för ögonen, eller att hälso- och sjukvården bedriver sin verksamhet fristående från andra intressen.

För att försäkra oss om detta har vi på GSK till exempel en praxis som gör att hälso- och sjukvårdspersonal inte längre arvoderas om de föreläser om våra terapiområden och produkter. Vi tycker att läkemedelsföretagen ska ha och kunna avkrävas den bästa tillgängliga kunskapen om sina egna mediciner.

Det är centralt att patienten känner sig säker på att det läkemedel eller den behandling som förskrivs sker tack vare vårdpersonalens kompetens och på vetenskapliga grunder.

En konkret åtgärd som vi förespråkar är att förankra praxisen genom att införa den som regel i branschens etiska regelverk: LER. Det skulle stärka trovärdigheten för läkemedelsföretagen och gynna ett nödvändigt och sunt samarbete mellan industrin och hälso- och sjukvården. Något som i sin förlängning också är gynnsamt för landets patienter, som skulle veta att deras bästa är det enda som ligger till grund för utformningen av behandlingen.

NICLAS KARLSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev