Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ökande kostnader kan inte lösas med nedskärningar”

Publicerad: 3 november 2020, 06:00

Skånes universitetssjukhus i Malmö. Sten Axelsson Fisk, Ilja Burkert, Matilda Redemo, Matilda Svärdén-Berg.

Montage: Ludvig Thunman/Bildbyrån (Skånes universitetssjukhus i Malmö), Niklas Asker (Sten Axelsson Fisk)

Förslagen från McKinseys konsulter gör oss oroliga eftersom konsulterna blundar för tre faktorer som gör förslagen ineffektiva och farliga, skriver flera debattörer.

Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhusRegion Skåne

Den 12 september publicerade Sydsvenskan nyheten om att McKinseys konsulter föreslår för Region Skåne att 1,5 miljarder kronor ska sparas från sjukvården varje år. Den information vi har fått ta del av gör oss oroliga eftersom konsulterna blundar för tre faktorer som gör förslagen ineffektiva och farliga. 

1. Sjuksköterskekompetens och bemanning

Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar i Sydsvenskan att ett utbyte av en sjuksköterska mot en undersköterska eller ett vårdbiträde är ett effektivt sätt att spara pengar. 

I en avhandling från 2017 studerade Jane E Ball med kollegor hur dödligheten på vårdavdelningar påverkades av mängden legitimerade sjuksköterskor, med hänsyn tagen till övrig bemanning. Lägre sjuksköterskebemanning innebar ökad dödlighet på grund av att viss omvårdnad aldrig blev utförd. Det är anmärkningsvärt att den politiska ledningen inte känner till att bemanning med legitimerade sjuksköterskor och rimligt antal patienter per sjuksköterska leder till färre dödsfall. 

Ett annat besparingsförslag som inte tar hänsyn till specifik omvårdnadskompetens går ut på sammanslagning av vårdavdelningar för att minska personalbehovet nattetid. Sammanslagningar innebär att vårdpersonal i större utsträckning får ta hand om patientgrupper för vilka de saknar specifik kompetens. Detta ökar enligt vår erfarenhet risken för vårdskador. 

2. Vårdtyngd per vårdplats ökar med minskande antal vårdplatser

Antalet vårdplatser per 1000 invånare har minskat från 2,8 till 2,0 mellan 2008 och 2019, enligt Vården i siffror. Detta har resulterat i en tuffare sållning på akutmottagningar och snabbare hemskrivning av patienter. 

När det fanns fler vårdplatser kunde även patienter med lindrigare sjukdom vårdas inneliggande. I dag är det bara de allra sjukaste som vårdas på sjukhus och därför kräver varje patient mer personalresurser. Antalet vårddygn dividerat med det totala antalet läkare respektive sjuk- och undersköterskor har enligt konsulterna sjunkit med 4,4 respektive 3,4 procent på Skånes universitetssjukhus. Att tolka detta som att vi är improduktiva är en grov förenkling. 

3. Arbetsmiljö

I september rapporterade Försäkringskassan i rapporten Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser att vård och omsorg är den bransch med högst risk för sjukskrivning i psykiatrisk diagnos. Stress, tidsbrist och en mer pressad arbetsmiljö kan bidra till ohälsan bland vårdarbetare. Vi som jobbar inom vården känner frustration när vi inte kan ge optimal vård till våra patienter på grund av en resursbrist vi inte kan påverka i vår kliniska vardag. 

Inga konsultrapporter skrivs i ett politiskt vakuum. Slutsatsen att 1,5 miljarder kronor ska bort från vår gemensamma sjukvård är inte resultatet av en objektiv teknisk analys utan ett led i en större vårdpolitisk förändring. Vi ser med oro hur privatiseringar, nedskärningar och privata sjukförsäkringar skapar förutsättningar för en tvådelad sjukvård. Runt hörnet väntar en undermålig och nedskuren sjukvård för de flesta medan de som har råd kan betala för en bra sjukvård utan väntan. I ett rikt land med en åldrande befolkning kan inte ökande sjukvårdskostnader lösas genom nedskärningar och försämrad arbetsmiljö för vårdpersonal. Hälsan är det viktigaste vi har, vården kan och bör finansieras genom tuff beskattning av de mycket rika.

För Socialistiska vårdarbetare, ett religiöst och partipolitiskt oberoende nätverk:

Sten Axelsson Fisk, läkare

Ilja Burkert, läkare

Maja Heide, sjuksköterska

Matilda Redemo, sjuksköterska

Johanna Lörd, sjuksköterska

Olivia Thomasdotter, psykolog

Matilda Svärdén-Berg, sjuksköterska

Siri Rylander, sjuksköterska

Maria Weber, läkare

Maja Bruun, sjuksköterska

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev