Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Olämpligt att kommunen tar över hemsjukvård

Publicerad: 25 januari 2013, 10:57

Det är direkt olämpligt att föra över mer sjukvård till kommunerna. Risken är uppenbar att dessa patienter i stället hamnar på landstingets redan i dag hårt belastade akutmottagningar.


Kommunaliseringen av hemsjukvården pågår runt om i landet och även i Stockholms län. Vi vänsterpartister i Stockholms stad och län är dock mycket tveksamma till denna förändring.

Sedan lång tid tillbaka har vi haft en utbyggd hemsjukvård 24 timmar om dygnet veckans alla dagar. Så har inte varit fallet i andra delar av Sverige. Även vad som ingår i hemsjukvård skiljer sig åt över landet.

Förhållandena i vårt län är extraordinära på grund av den omfattande privatisering som genomförts inom vård och omsorg och som i praktiken omöjliggör en kommunalisering av hemsjukvården.

Sedan lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes i Stockholm har vi fått ett stort antal privata utförare inom hemtjänsten. Så om landstinget lämnar över hemsjukvård, till vem lämnar vi då över? I Stockholms stad kan inte en verksamhetsövergång ske. Här finns 130 hemtjänstföretag. Ska varje liten enhet ha en egen hemsjukvård?

Många vårdcentraler som sedan vårdvalets införande 2008 byggt upp hemsjukvård tvingas nu till nya omorganisationer och samverkansformer, inte minst mellan läkare och distriktssköterskor. En kommunalisering kan underlätta och lösa de konflikter som eventuellt finns kring medicindelegeringar och för de patienter som bara har några få insatser kan det bli bättre personalkontinuitet. Men då förslaget innebär att endast distrikts- och undersköterskor överförs till kommunerna kommer ändå problem med gränsdragningen att uppstå mellan huvudmännen.

Vi menar att sjukvård ska bedrivas av landstinget. Kommunerna har redan i dag svårt att klara sitt omvårdnadsuppdrag, eftersom det i allt högre grad utvecklats till ett kvalificerat sjukvårdsuppdrag med starka palliativa inslag. Kommunerna har inte insett att man måste öka sin medicinska kompetens för att sköta dessa svårt sjuka äldre med flera diagnoser. Inom äldreomsorgen klagar sjuksköterskorna på att de inte har en medicinskt kunnig chef.

Under sådana förhållanden är det direkt olämpligt att föra över mer sjukvård till kommunerna. Risken är uppenbar att dessa patienter i stället hamnar på landstingets redan i dag hårt belastade akutmottagningar. Vi förordar i stället att hemsjukvården blir ett eget tydligt definierat uppdrag i primärvården. Varje utförare bör ha ett minsta antal patienter per år för att kunna behålla sin medicinska kompetens.

Vårdinsatser i hemmet är en egen kompetens och ett eget utvecklingsområde där även forskning bör ingå. Ersättningssystemet bör ersätta samverkan och stimulera till kvalitet och omhändertagande. Då höjer vi kvaliteten i hemsjukvården, i stället för att byta huvudman och riskera försämrad patientsäkerhet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev