Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Oligopolrisk när apoteket avregleras

Publicerad: 17 oktober 2007, 04:49

REPLIK Läkemedelshandlarna svarar här på två inlägg om apoteksmarknaden.


Ämnen i artikeln:

Apoteksmarknaden

Norsk Medisinaldepots vd Arne Överby och Kai Finsnes, vd för Apotekforeningen i Norge, skräder inte orden i sina båda svar, i nr 38/07 och 41/07, på vår debattartikel i Dagens Medicin nr 37/07. Det är föga förvånande att de försvarar ett system som de själva är en del av, men Överby gör det väl enkelt för sig när han försöker göra Läkemedelshandlarna till bakåtsträvande monopolkramare. För det handlar inte om det svenska apoteksmonopolets vara eller icke-vara. Vi är övertygade om att en liberalisering av marknaden kan ge fler apotek och ökade öppettider. Att påstå motsatsen är inte seriöst.

Vad frågan däremot handlar om är hur framtidens omreglerade apoteksmarknad ska organiseras. Ska vi slå vakt om ett system där en mängd olika läkemedelsleverantörer konkurrerar på lika villkor och på så sätt pressar priserna med stora besparingar till statskassan som följd, eller ska vi ha en oligopolsituation med ett fåtal dominerande aktörer där de besparingar som görs inte kommer samhälle och patient till godo?

Kai Finsnes tror inte att Läkemedelshandlarna egentligen är bekymrade å patientens och statens vägnar och konstaterar därefter att vi parallelldistributörer för egen del har all anledning att oroa oss för en norsk utveckling i Sverige. För oss hänger naturligtvis dessa bitar ihop. Läkemedelshandlarna är varje år med och sparar 1 miljard kronor, lågt räknat, till den svenska statskassan. Det motsvarar till exempel den årliga lönekostnaden för 3 360 sjuksköterskor. Att sätta dessa besparingar på spel genom en avreglering som leder till färre aktörer, minskad konkurrens och en marknad utan insyn tror vi inte gagnar någon.

Läkemedelshandlarna resenterade nyligen en rapport, framtagen av Donald Macarthur, oberoende expert på internationella läkemedels- och apoteksmarknadsfrågor. Han har utifrån ett europeiskt perspektiv ringat in de risker och möjligheter som den svenska Apoteksmarknadsutredningen står inför. Det är just en dominans av vertikalt integrerade apotekskedjor som Macarthur ser som det främsta hotet mot en marknad med mångfald, god konkurrens och transparens.

Att inför den svenska omregleringen diskutera om vertikalt integrerade apotekskedjor ska tillåtas är därför i högsta grad relevant. Inom nationalekonomin har vertikal integration ansetts vara hämmande för konkurrensen och leda till en marknad där endast ett fåtal aktörer kan göra sig gällande. Precis som Överby och Fines skriver i sina artiklar konstaterade Handelns utredningsinstitut, HUI, nyligen att vertikal integration på den norska apoteksmarknaden har ansetts vara bra för att motverka de stora läkemedelsbolagens marknadsmakt. En slutsats som vi finner märklig. Dagens transparenta system med en stark konkurrens på receptbelagda läkemedel är mer effektivt för att motverka en sådan dominans.

För Läkemedelshandlarna är det viktigt att den transparenta och sunda konkurrens som kännetecknar dagens marknad för receptbelagda läkemedel finns kvar även på en liberaliserad apoteksmarknad med fler aktörer än Apoteket AB. Gärna ökad tillgänglighet och bättre öppettider på apoteken, men inte till priset av dyrare läkemedel.

Anna Strand, Torsten Mattsson

Anna Strand
 är vd, Läkemedelshandlarna.
Torsten Mattsson
 är ordförande, Läkemedelshandlarna.

Ämnen i artikeln:

Apoteksmarknaden

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev