Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Om läkare inte inkluderas i vårdens styrning är det dags att tacka för sig

Publicerad: 18 november 2008, 13:20

REPLIK Sigvard Åkervall svarar på ett inlägg om läkare som chefer i Dagens Medicin nr 45/08.


Bent Christensen har i sitt inlägg i Dagens Medicin nr 45/08 inte uppfattat problemets kärna (från läkarsynpunkt): I dag upplever läkargruppen inte att chefskap i vården är vare sig inspirerande eller attraktivt. Det är många särintressen som har bidragit till att det har blivit så och Christensens argument har vi hört upprepas till leda i snart 20 år.

Kravet att läkaren ska ha chef­skapet som heltidssyssla är en sådan åtgärd – där administratörerna livligt påhejats av Vårdförbundet.

En annan var när man avskaffade befattningen biträdande verksamhetschef – i stort sett den enda lärlingsplaceringen för läkare att få praktisk erfarenhet av att verka som chef. När dessa väl var avskaffade förstår man varför det vid utannonsering av verksamhetschefstjänster blev allt vanligare att efterfråga ”erfarenhet av tidigare chefskap”. Varifrån får en läkare, som inte redan är chef, den erfarenheten?

En tredje var att frångå tidigare praxis med tidsbegränsade förordnanden för verksamhetschefer (i kombination med tillsvidare­anställning i den egna disciplinen) och införa tillsvidareanställning på chefstjänsten – också det en anpassning till att rekrytera från gruppen icke-läkare – alternativt att för gott binda läkaren till en fortsatt bana med förvaltningssysslor. I extrema fall, som inom Västra Götalands­regionen, har all kli­nisk verksamhet för verksamhetschefer förbjudits.

Bent Christensen är en typisk representant för ett skrå vars tankebanor kretsar kring verksamhetsstyrning och (helst) riktigt stora (och destruktiva) omorganisationer. På sådana premisser är det i dag lätt att fastna i en defensiv strategi där man stirrar sig blind på budgetramar och neddragning av verksamheter och inbillar sig att organisatoriska strukturförändringar är den underkur som sjukvården behöver för att bli effektivare.

När får vi då se en sjukhuschef få Nobelpriset i medicin för en revolutionerande omorganisation som räddat liv och lindrat lidande i paritet med penicillinet eller Losec?

Om man inte förstår att det finns ett egenvärde i att en läkare, som är chef för sin kliniska enhet, också på deltid, själv är verksam i det kliniska arbetet, i undervisning och helst också bedriver forskning, har man inte förstått varifrån drivkrafterna för verksamhetsutveckling i vården kommer. Det handlar nästan bara om att tillägna sig den medicinska forskningens färskaste rön och förstå hur de så fort som möjligt kan användas i den kliniska vardagen.

Alla vet att det inte finns någon annan grupp som kan leda utvecklingen av den medicinska verksamheten utifrån ett vetenskapligt perspektiv, med kunskap om internationella trender och med ett kollegialt nätverk i ryggen som hjärntrust.

I stället för att fråga sig hur man bör utforma arbetssituationen för en läkare som ska verka som chef (genom att till exempel göra en enkätundersökning bland läkare som är chefer), målar Christensen upp bilden av en önskechef som i stora stycken inte är annat än ett miniatyrporträtt av sjukhuschefen själv.

Chefsuppdraget för läkare medger inte längre några möjligheter till personliga avtryck eller stimulerande projekt. Det centrala innehållet i uppdraget överskuggas alltmer av rutinmässiga förvaltningsuppgifter, som handläggs bättre av personer med annan utbildning än den medicinska. Vill den offentliga sjukvården bara ha en chef som administrerar befintlig verksamhet eller vill man ha en utvecklingschef som också disponerar egna resurser?

Läkarna bör inte anpassa sig till krav som ställs utifrån en snedvriden verklighetsuppfattning. Då är det bättre att säga: Nej tack!

Sigvard Åkervall

Sigvard Åkervall
är överläkare och ordförande i Älvsborgs södra läkarförening Borås/Skene/Alingsås.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev