måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ompröva beslutet att lägga ner stresskliniker”

Nedläggningen av specialistklinikerna hotar vården för stressrelaterade och smärtrelaterade diagnoser i Stockholm, skriver Aleksander Perski på Stressmottagningen som läggs ned i dag. (5 kommentarer)

Publicerad: 1 juni 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Aleksander Perski, stressforskare, Stressmottagningen.

Foto: Karl Gabor, Mykyta Dolmatov


Ämnen i artikeln:

Stress

I dag, den 1 juni, kommer Stressmottagningen i Stockholm att avsluta sin verksamhet efter 23 år av framgångsrikt arbete. Beslutet har väckt stor förvåning och oro bland både patienter och vårdpersonal.

Trots att stressrelaterade och smärtrelaterade diagnoser utgör en betydande orsak till sjukskrivningar i Sverige i dag, med 35 800 nya sjukskrivningar bara för stressrelaterade diagnoser år 2022 (en ökning med 13 procent jämfört med 2019), har lokalpolitiker i Region Stockholm av teoretiska och oklara skäl beslutat att lägga ner samtliga specialistkliniker. Behandlingen och rehabiliteringen ska överföras till vårdcentraler och psykiatrimottagningar, som inte är tillräckligt förberedda för uppgiften.

Läs mer: SKR:s nya psykiatrichef: ”Avgörande att vi fortsätter Ing-Maries gärning”

Beslutet fattades den 21 februari 2023 och ska genomföras successivt fram till avtalsuppsägningen i slutet av år 2025. Tyvärr har remitteringarna till vår mottagning nästan helt upphört, vilket tyder på att Stockholmsläkarna inte längre skickar patienter till oss. Stressmottagningen är självfinansierad och drivs av en icke-vinstdrivande stiftelse, vilket innebär att vi inte har stöd från någon stor vårdkoncern. Utan remisser har Region Stockholm i praktiken inte gett oss någon möjlighet att hitta alternativ finansiering, vilket har tvingat oss att gå i konkurs. Det innebär också att vår webbsida med värdefull information om stress och stressrelaterade sjukdomar, som har haft över en halv miljon unika besökare per år, kommer att tas bort.

Stressmottagningen var en av de första specialistmottagningarna för stressrelaterade sjukdomar i Europa och har varit en föregångare inom framgångsrik behandling av svårt sjuka patienter. Som forskningsmottagning har vi genomfört den första kontrollerade studien om effekterna av multidisciplinär behandling. Vi har också studerat sambandet mellan allvarliga sömnstörningar och sjukdomsutveckling, samt effekterna av långvarig stress på kroppen och hjärnan.

Våra medarbetare har publicerat över 70 vetenskapliga artiklar, 5 doktorsavhandlingar och 10 populärvetenskapliga böcker. Över 4000 patienter har genomgått våra behandlings- och rehabiliteringsprogram.

Varje år har cirka 2800 patienter med kronisk smärta och 2000 patienter med stressrelaterade sjukdomar fått professionell och specialiserad vård och rehabilitering, till en genomsnittlig kostnad av 62 500 kronor per patient (mindre än kostnaden för två månaders sjukskrivning). Nu kommer 1800 av dessa patienter – de som är hårdast drabbade – att hänvisas till redan överbelastade psykiatrimottagningar, som inte är tillräckligt förberedda för att ta emot dem.

Så har lokala politiker i ett svep förstört ett mångårigt arbete som utförts av dedikerade läkare, terapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det kommer att ta åratal att återuppbygga ett fungerande system. Som någon uttryckte det: ”Det är lätt att laga en fisksoppa av innehållet i ett akvarium, men det är mycket svårt att göra ett akvarium av fisksoppa.” Det är principiellt oroande att lokalpolitiker ska hantera viktiga kliniska sjukvårdsfrågor.

Vi befinner oss nu i en situation där en blomstrande, vacker, human och kompetent plats snart inte kommer att existera längre. Det är ett tungt avsked för oss alla, och det är de drabbade patienterna som kommer att lida mest av detta beslut. Man kan misstänka att bristen på reaktioner i samband med denna skandalösa nedläggning tyder på att kvinnors hälsa återigen prioriteras lägre i vårt samhälle. Det är dock förvånande att ett sådant kvinnofientligt beslut har genomförts av vänsterpolitiker i Stockholm.

Det är viktigt att vi som samhälle uttrycker vår oro över nedläggningen av dessa specialistkliniker och kräver att politiska beslutsfattare omprövar sina beslut, för att säkerställa en fortsatt högkvalitativ vård för patienter med stressrelaterade och smärtrelaterade diagnoser i Stockholm.

Aleksander Perski, stressforskare, Stressmottagningen

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

-

2023-06-02

Hej. Vi som Nackskadeförbund representerar flera olika patientgrupper inom bla nackskador och smärttillstånd ser oerhört allvarligt på detta. Redan idag faller patienten mellan stolarna i primärvården och övrig specialistvård, som oftast inte vet hur de ska hantera och bemöta dessa patienter. Att denna form av högspecialiserad vård plockas bort kommer att få förödande konsekvenser.
Det är märkligt att inte det utförs en konsekvensanalys innan ett sådant viktigt beslut fattas och att det diskuteras med berörda parter. Vi samtalar dagligen med förtvivlade patienter och anhöriga, som inte vet vart de ska ta vägen. De som redan har en bra och fin vård idag med innehåll av vårdplan och en trygg Kontaktperson, kommer att raderas omgående. Kedjan i det sociala trygghetssystem följer efter och talar även sitt tydliga språk. Vem kommer att ta ansvar för de konsekvenser detta medför? Vem kommer att vilja stå ansvarig för patientens medicinska skick?
Vi pratar om en oerhörd internationell och stark kompetens med evidens ni plockar bort.
Väl mött Pernilla, VC ordföranden i Nackskadeförbundet, (Även DSK)

Nackskadeförbundet

-

2023-06-02

Jag håller med artikelförfattarnen till 100 % och delar hans oro över att kvinnor återigen missgynnas i vården och jag tror inte att man kan göra det i primärvården och psykiatrin och det är redan idag stor belastning för samtliga. När jag hörde om det här så blev jag mycket bekymrad och jag tänkte det måste finnas en stor okunskap om det här och jag tror bestämt att det kostar mer att göra det själv inom primärvården och psykiatrin och att man tror att man kan ersätta det jobbet med tanke på att det idag blir problem bara man får överapporterad till primärvården och psykiatrin och jag tror inte dessa ställen har en susning om vad som dom tar. emot idag. Det är makalöst och en utopi.

Marita legitimerad arbetsterapeut med många år i multimodalt team

-

2023-06-01

I dagsläget ser vi redan dessa patienter i primärvården. Det som har hänt sedan detta vårdval trädde i kraft är att patienterna "försvinner" från primärvården i 12-16 (normal rehabiliteringstid på de flesta MMR II) veckor för att därefter komma tillbaka i primärvården med lika mycket behov av rehabilitering/koordinering/stöttning som innan. Kostnaden för denna patientgrupp har skenat och resultaten har uteblivit, patienterna kommer tillbaka till primärvården sjukskrivna på samma nivå som innan rehabiliteringen på MMR II. När patienterna kommer tillbaka till primärvården läggs stora resurser inom primärvården på att rehabilitera dessa patienter och stötta dom till återgång i arbete. Om de resurser som i dag ligger på detta vårdval fördelas ut i primärvården och psykiatrin (vilket är det regionen säger ska ske) så kommer det fortfarande kunna ges adekvat vård. Möjligen har stressmottagningen varit en unicorn i sammanhanget.
Primärvård.

-

2023-06-01

Beklagligt vart är vi på väg? Det tar tid att bygga upp adekvat kompetens på området. Välfärden innefattar väl fungerande specialistenheter, läs 2023, läs behov av behandling av svår, kronisk stress. Utifrån en underliggande kostnadsanalys, kan beslutsunderlaget där presenteras? Eller bättre kan journalister gräva i underlagen och presentera för läsarna? Hälsocentral och psykiatrin axlar inte den behandlingsrollen, det tänkta övertagandet, hur kommer implementeringen gå till?

AEM

-

2023-06-01

Primärvården har tung börda. Under flera år har jag inte träffat NÅGON kvinnlig distriktsläkare som orkar arbeta heltid. Nedläggning av stressmottagning kommer att öka pressen på primärvården. Vill man knäcka läkarna i primärvården?

Mem

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Stress

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev