Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ompröva beslutet om krav på läkarintyg”

Det vore mycket olyckligt om vi fick in snuviga barn och vuxna på vårdcentralerna bara för ett intyg, skriver Gilbert Tribo och Magnus Isacson.

Publicerad: 27 november 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. Magnus Isacson, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Sfam.

Montage: Bengt Flemark, Johanna Lundberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FörsäkringskassanRegion SkåneDet nya coronaviruset

Liberalerna i Region Skåne och Svensk förening för allmänmedicin har kraftigt protesterat mot Försäkringskassans beslut om att återinföra krav på läkarintyg vid ansökan om ersättning för sjukpenning och vård av barn enligt ordinarie regelverk. 

Dessvärre avfärdades vårt krav endast med ett kort meddelande: Vi är beredda på att ompröva vårt beslut om situationen blir värre. Nu står vården inför en ännu mer ansträngd situation, samtliga län i Sverige omfattas av skärpta lokala råd, smittspridningen når rekordnivåer och vårdens medarbetare är rejält belastade. Vi vädjar därför till Försäkringskassan: ompröva ert beslut för att göra situationen för vården och allmänheten lite lättare! När om inte nu? Hur mycket värre ska situationen bli innan Försäkringskassan agerar?

I våras, under covid-19-pandemins inledande fas, valde Försäkringskassan att avskaffa kraven på läkarintyg före dag 21, med syfte att avlasta vården. Vi anser att det var ett bra beslut som gav allmänläkarna det andrum de behövde för att hantera sin del av vården. Nu förmedlas det från nationellt håll dubbla signaler: å ena sidan ska man stanna hemma när man är sjuk och å andra sidan ska människor åka till vårdcentralerna för att få ett intyg för att bekräfta sin sjukdom.

Parallellt som smittspridningen blir allt värre har även antalet patienter som är i behov av sjukhusvård ökat. För att exemplifiera har antalet patienter med konstaterad covid-19 som vårdas på de skånska sjukhusen ökat till rekordnivåer, där det i snitt för vecka 46 var 164 personer som vårdades för covid-19. 

Vi måste alla förstå allvaret i situationen, även Försäkringskassan. Pandemin är långt ifrån över och vården behöver alltjämt andrum för att prioritera det som är viktigt: att bekämpa covid-19 och undvika undanträngning av annan vård i största möjliga mån. Det är av yttersta vikt, inte minst nu, när smittan ökar. 

Vi behöver göra samlade insatser mellan kommuner, regioner, professionsföreträdare och statliga myndigheter för att dämpa smittspridningen runtom i landet. När vi tar ett samlat ansvar på både individ- och samhällsnivå klarar vi av kriser på ett bättre sätt. Det finns därför all anledning att hålla i och hålla ut samtidigt som vi vidtar de åtgärder som bidrar till en minskad smittspridning och mindre onödig belastning på vården.

Det vore mycket olyckligt om vi fick in snuviga barn och vuxna på vårdcentralerna runtom i Sverige bara för ett intyg. Läkarintyg tillför inget i medicinska termer och ökar snarare risken för dem som verkligen behöver ett läkarintyg, dem som befinner sig i en riskgrupp, att smittas på vårdcentralen. Eller för dem som delar en buss med någon på vägen till en vårdcentral för att få ett läkarintyg. 

I olika delar av samhället har man från statlig nivå tagit flera initiativ för att minska smittspridningen – att glömma bort kärnan i hälso- och sjukvården, det vill säga primärvården, är beklagligt. Inte minst nu, när pandemin är värre än i våras, och när vi får signaler om att färre individer följer gällande riktlinjer och rekommendationer.

Myndigheter och politiker behöver tillsammans vidta nödvändiga åtgärder för att göra medborgarnas och vårdpersonalens vardag enklare. Pandemin är allt annat än över. Låt oss därför göra gemensam sak för att se till att vården får den lugn och ro som den fortsatt behöver. 

Vi vädjar därför återigen: Ompröva ert beslut, Försäkringskassan! Återinför de lättnader i krav på sjukintyg som ni så föredömligt gjorde i våras.

Magnus Isacson, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Sfam

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev