Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ompröva ny rekommendation i Kloka listan”

Publicerad: 24 januari 2017, 13:30

Tomas Täckström, kardiolog, medicinsk chef Hjärta/Kärl, Bayer Sverige AB

Foto: Christian Örnberg

Läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting agerar i strid mot Socialstyrelsens rekommendation, skriver Tomas Täckström, Bayer Sverige AB.


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenWaranStockholms läns landsting

Nyligen presenterade Läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting de uppdaterade läkemedelsrekommendationerna – den så kallade Kloka listan. I år verkar det dock finnas anledning för kliniskt verksamma doktorer och patienter att ifrågasätta klokheten i dessa rekommendationer. Genom att utesluta världens mest använda strokeförebyggande medicin – Xarelto – från listan har Läkemedelskommittén agerat i strid mot Socialstyrelsens rekommendation.

Det är väl känt att förmaksflimmer orsakar en förhöjd risk att drabbas av ischemisk stroke. Denna risk kan förebyggas med hjälp av antikoagulantia.

Vid sidan om Waran, som länge var den enda tillgängliga behandlingen, finns sedan flera år tillbaka andra läkemedel med samlingsnamnet noak (Pradaxa, Xarelto, Lixiana och Eliquis). Samtliga preparat rekommenderas lika av Socialstyrelsen och den Europeiska kardiologföreningen, ESC. Preparaten har också visat sig vara lika kostnadseffektiva.

Det innebär att läkare och patient tillsammans ska kunna komma fram till vilket av preparaten som passar den enskilde patienten bäst. Genom beslutet i Läkemedelskommittén har detta patient- och läkarinflytande i praktiken försvunnit. Trots att Socialstyrelsen tydligt anger att fler valmöjligheter är att föredra har kommittén, utan vetenskapligt hållbar motivering, valt att utesluta Xarelto. Än mer underligt blir beslutet mot bakgrund av att vårt preparat, liksom det också uteslutna Lixiana, förskrivs med en dos per dygn, vilket är avgörande för vissa patientgrupper.

Förskrivare som avviker från listans rekommendationer bestraffas ekonomiskt.

Tanken med Kloka listan är att läkarna ska få vägledning. Rekommendationerna ska aldrig vara utformade på ett sådant sätt att de binder läkaren att ordinera ett visst läkemedel. I Stockholm har man frångått denna princip och infört ekonomiska sanktioner. Det innebär att förskrivare som avviker från listans rekommendationer bestraffas ekonomiskt. Landstingets totala ekonomi påverkas emellertid inte alls, eftersom kostnaden för preparaten är densamma.

Trots rådande underförskrivning till hjärtpatienter, vilket kostar samhället enorma summor i form av vård och sjukersättning till strokedrabbade, väljer alltså Läkemedelskommittén att minska valmöjligheterna. Följden blir att man försämrar den förebyggande strokevården, i strid mot Socialstyrelsens och internationella rekommendationer.

I andra landstingen litar beslutsfattarna på att den enskilde läkaren är kompetent nog att tillsammans med sin patient resonera sig fram till det bästa behandlingsalternativet. Märkligt – eller kanske inte – att övriga landet är smartare än stockholmarna.

En konsekvens av Läkemedelskommitténs beslut kan även bli att förskrivarna, av ekonomiska skäl, tvingas ge patienterna Waran när andravalet inte heller fungerar. Det är en behandling som kommittén själv, helt riktigt, bedömer vara underlägsen noak:s.

Slutsatsen är att Läkemedelskommitténs begränsning av läkemedel inom området förebyggande strokebehandling medför direkt negativa medicinska effekter för patienterna. En omprövning av den aktuella rekommendationen i Kloka listan måste därför komma till stånd.

Relaterat material

Stockholm i bräschen för val av blodförtunnare

TOMAS TÄCKSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev