Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

"Omreglering dålig affär"

Publicerad: 19 April 2010, 09:08

DEBATT: Omregleringen ger 500 ytterligare hälsokosmetiska butiker med läkemedelsexpedition till en kostnad som det ännu inte finns någon gräns för, skriver Leif Eklund, tidigare vd och ordförande i Apotekarsocieteten.


Apoteken ändrar skyltar, en och annan ny enhet kommer till och receptfria läkemedel finns både här och där.

Även om all planerad utförsäljning av apotek ännu inte är avslutad kan det vara intressant att läsa av utfallet av apoteksaffären så långt det är känt.

Kalkylen baseras på uppgifter från Omstruktureringsbolaget, Apoteket AB, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Riksgälden.

Försäljningsintäkten för det hittills avyttrade halva apoteksbeståndet är 5,970 miljarder kronor, och kostnaden 733 miljoner kronor, vilket ger ett netto på 5,237 miljarder. Det har kommenterats att cirka 100 miljoner av de 733 miljonerna skulle spenderats oavsett omregleringen. Utfallskalkylen påverkas dock inte nämnvärt av det. Tas dessutom utredningskostnaderna fram till riksdagsbeslutet och socialdepartementets kostnader med i kalkylen torde nettot bli ändå mindre.

Intäkterna skall enligt uppgift användas till avbetalning på statsskulden. Statsskuldräntan är i genomsnitt 2,6 procent. Genom avbetalning på statsskulden med försäljningsnettot minskar statens räntekostnad med 140 miljoner kronor per år.

Om i stället alla apotek hade behållits i Apoteket AB och en rörelsevinst på 1 miljard kronor/år uppnås (1,44 miljarder kronor för Apoteket konsument 2009), blir det för halva apoteksbeståndet 500 miljoner kronor. Skattekostnaden på rörelsevinsten kan här negligeras eftersom både aktieutdelningen och skatten går in i statsverket. Efter kompensation för räntekostnaden på 140 miljoner kronor återstår 220 miljioner för aktieutdelning och/eller återinvestering i Apoteket AB.

Allt beräknat på den försäljning som genomförts till och med årsskiftet. Utfallet av försäljningen av de 146 enheterna i Apoteksgruppen och kostnaderna därför återstår att begrunda.

Om etableringskostnaden för ett mindre apotek sätts till 2-3 miljoner kronor per apotek skulle 150 - 200 nya enheter ha kunnat öppnats för den efter riksdagsbeslutet genomförda marginalhöjningen på 460 miljoner kronor på ett år. Om TLV:s förhoppningar på besparingar på 650 miljoner kronor går hem vet ingen, men kalkylen kan påverkas. I vart borde det inte varit något hinder att genomföra dessa åtgärder oavsett omregleringen.

Än återstår redovisning av kostnader och intäkter av omregleringsprocessen efter årsskiftet, inklusive uppbyggnad och drift av alla kontrollinstanser som krävs för att övervaka verksamheten.

Som det ser ut med nuvarande fakta är omregleringen knappast någon lysande affär för skattebetalarna. Enligt sammanställning av olika uttalanden om apoteksföretagens expansionsplaner får man initialt bortåt 500 fler enheter av karaktären hälsokosmetiska butiker med läkemedelsexpedition i stället för 150–200 fler apotek – allt till en omregleringskostnad som det ännu inte finns någon gräns för.

Leif H. Eklund är apotekare och tidigare vd för Apotekarsocieteten.

Leif H. Eklund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev