Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Omskärelse av pojkar är inte vetenskapsbaserad vård”

Sjukvården står inför svåra prioriteringar. Att då skära i friska pojkkroppar är inte försvarbart, skriver Gabriel Kroon (SD) och Britt-Mari Canhasi (SD) i en replik.

Publicerad: 18 mars 2021, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gabriel Kroon (SD), gruppledare och sjukvårdspolitiker, Britt-Mari Canhasi (SD), sjukvårdspolitiker, båda Region Stockholm.

Montage: Anna Molander (Gabriel Kroon)


Ämnen i artikeln:

Region Stockholm

Catarina Wahlgren (V), ledamot i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd, anser att Sveriges läkarförbund ska ta avstånd från de så kallade oskuldsoperationer som erbjuds i Stockholmsregionen. Sverigedemokraterna håller med om att det är oacceptabelt att operationer sker på friska kroppar, för att en individ tvingas leva upp till sin släkts krav och förväntningar. Men när Vänsterpartiet pekar på vikten av vetenskapsbaserad sjukvård osar det dubbelmoral.

I regionfullmäktige i Stockholm den 8 december 2020 lyftes Sverigedemokraternas motion om att icke-medicinsk omskärelse på minderåriga pojkar måste upphöra. I voteringen röstade Vänsterpartiet ett rungande nej till motionen, inklusive Catarina Wahlgren (V) själv. Sjukvården står inför svåra prioriteringar och att då skära i friska pojkkroppar är inte försvarbart. Avlägsnandet av förhuden utan medicinska skäl, utan endast utifrån kulturella normer, är inte vetenskapsbaserad sjukvård. Det är att utsätta barn för hälsorisker och smärta.

Okunskapen kring förhudens funktion är stor och flera professions- och barnrättsföreningar har tydligt markerat mot omskärelsen av barn. 

I ett pressmeddelande 2010 skriver Svenska läkaresällskapet att icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med barnets rätt till integritet och självbestämmande och föreslår att ingreppet bör vänta tills barnet självt kan samtycka.

Likaså lyfte Barnombudsmannen i ett remissvar 2000 att en rituell omskärelse varken är förenlig med barnets bästa, eller stöds av FN:s barnkonvention, som i artikel 24 stadgar att vi ska verka för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barn.

Slutligen påpekar Sveriges läkarförbund att det saknas kända medicinska fördelar med omskärelse på pojkar och att även om ingreppet utförs inom hälso- och sjukvården finns det risk för allvarliga komplikationer. 

Sverigedemokraterna anser att politiker måste våga ta ställning för och upprätthålla principen om barns rätt till sin egen kropp i Sverige. 

Sjukvården ska inte bygga på kvacksalveri som befäster hedersvåldsnormer, menar Vänsterpartiet. Vi ställer oss därför undrande till varför Vänsterpartiet använder ett högt tonläge när rekonstruktioner av mödomshinnan erbjuds, men ser mellan fingrarna när onödiga ingrepp förenade med hälsorisker påtvingas små pojkar?

Gabriel Kroon (SD), gruppledare och sjukvårdspolitiker, Region Stockholm

Britt-Mari Canhasi (SD), sjukvårdspolitiker, Region Stockholm

 

Replik på:

”Rekonstruktion av mödomshinnan borde vara olagligt” 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-03-21

”Health benefits linked to newborn circumcision” 

Sara Zand

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Region Stockholm

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev