Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Omställningen kräver satsning på rätt kompetenser”

Utan rätt fokus på kompetensförsörjningsfrågorna kommer framtidens vård varken att bli god eller nära, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Publicerad: 9 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Foto: Jonas Malmström


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdPrimärvårdsreformenIda KåhlinSveriges arbetsterapeuter

Just nu pågår en av de största reformerna inom svensk hälso- och sjukvård i modern tid – omställningen till en god och nära vård. En grundförutsättning är att det finns en likvärdig tillgång till rätt kompetens. Så ser det inte ut i dag. Det råder stor brist på legitimerad personal och tillgången till olika kompetenser varierar stort. 

Kompassnålen snurrar vilt till synes utan styrning. Det är dags för politiskt ansvarstagande. Utan rätt fokus på kompetensförsörjningsfrågorna kommer framtidens vård varken att bli god eller nära.

Läs mer: Socialstyrelsen: Måste bli mer attraktivt att söka vård i primärvården 

God och nära vård ska resultera i en resurseffektivare hälso- och sjukvård som bättre kan möta framtidens behov. Det handlar i hög grad om en fokusförflyttning från botande av sjukdom till mer hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser utifrån ett personcentrerat perspektiv. En god och nära vård är därför inte bara en livboj som kan hålla svensk hälso- och sjukvård flytande. Det är ett helt nytt sjökort med potential att leda vårdskutan i rätt riktning.

Omställningen kommer att ta tid, men en rad riksdagsbeslut har hittills tagit oss flera viktiga steg framåt. Det har bland annat införts förändringar i hälso- och sjukvårdslagen som tydliggör att det i primärvårdens uppdrag ingår att tillhandahålla förebyggande insatser, rätten till fast läkarkontakt har stärkts och regleringar gällande möjligheten att kunna lista sig på en vårdcentral har införts. En rad olika uppdrag har även givits till Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter. 

Men vad som hittills saknas är en tydlig nationell plan för hur framtidens nära vård ska kompetensförsörjas. Om inte rätt personal finns på plats kommer vi inte att kunna styra omställningen till nära vård i hamn.

Det ökade fokuset på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kommer att medföra ett förändrat behov av kvalificerad kompetens, inom både regiondriven och kommunal primärvård. Det är nödvändigt att säkra tillgången till primärvårdsläkare och distriktssköterskor, men det ökade behovet av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer och andra legitimerade professioner med specialiserad kompetens behöver också adresseras. 

I Socialstyrelsens senaste kartläggning av tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar en övervägande del av landets kommuner och regioner att de upplever brist på exempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer. Kartläggningen visar också på en stor nationell ojämlikhet när det gäller tillgången till denna kompetens. 

Flera utredningar och expertutlåtanden har de senaste åren påtalat behovet av kompetenssatsningar när det gäller hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser i relation till omställningen till nära vård, bland andra Coronakommissionen och utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning. Hur många experter ska behöva uttala sig innan våra politiker tar sitt ansvar? Det är hög tid att planera för en kompetensförsörjning som inte utgår från ett nuläge utan ett nära vårdläge. 

Nu behövs en nationell kompetensförsörjningsplan som säkerställer: 

1 En tillräcklig dimensionering av antalet grundutbildningsplatser för den nära vårdens professioner.

2 Lön och arbetsvillkor som ökar den nära vårdens attraktionskraft så att fler både väljer och stannar kvar i verksamheten.

3 Krav på och rätt till kontinuerlig fortbildning och möjlighet till specialisering för all den legitimerade personal som krävs i omställningen till en nära vård.

Omställningen till en nära vård är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling, men om vi ska lyckas krävs en nära vård-säkrad kompetensförsörjningsplan.

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, leg arbetsterapeut, filosofie doktor, universitetslektor vid Linköpings universitet

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev