Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Omvårdnad är en fråga om liv och död”

Publicerad: 19 april 2018, 05:00

Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, och Johanna Ulfvarson, sakkunnig e-hälsa och forskning, Svensk sjuksköterskeförening.

Foto: Tomas Södergren (Hommel)

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet, skriver Svensk sjuksköterskeförening.


Äntligen visar Socialstyrelsen det vi har sagt länge, att sjuksköterskans kompetens är avgörande för en säker vård. I myndighetens gedigna rapport [1] framgår det att brist på kompetens ökar risk för vård­skador, förlänger vårdtid och ger försämrad överlevnad. Den visar också att vi redan nu har låg bemanning på sjuksköterskor jämfört med våra grannländer. Därför föreslår vi att sjuksköterskekompetens ska finnas i alla verk­sam­heter och i varje vårdteam där omvårdnad ges samt att antalet specialistsjuksköterskor ska öka.

För att orka, kunna diskutera och få nya perspektiv behöver sjuksköterskor kollegor och tid för reflektion. Stabila arbetsteam där vårdpersonalen vet vilka de kommer arbeta tillsammans med är en förutsättning för hög omvårdnadskvalitet, minskad stress och vårdutveckling.

Omvårdnad är det som gör att patienten inte bara överlever ett medicinskt ingrepp, utan också med värdig­het kan fortsätta att leva, att förstå sitt tillstånd, att känna sig trygg med sin behandling, vård och rehabilitering.

Att vårda sjuka personer är komplext och kräver god kunskap.

Att vårda sjuka personer är komplext och kräver god kunskap. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnads­behov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten.

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det finns ett samband med högre dödlighet ju fler omvårdnadsaktiviteter som uteblivit till följd av låg sjuksköterskebemanning. Det är inte nödvändigtvis bemanning som sådan som avgör, utan vilken kompetens de som vårdar innehar.

För att kunna ge god omvårdnad krävs kunskaper som omfattar hela människan och hennes situation. Legitimerade sjuksköterskor kan anatomi, patologi, farmakologi, mikrobiologi för att bara nämna några områden. Tack vare denna gedigna kunskap kan sjuksköterskor ge omvårdnad som grundar sig i de faktiska behov som varje enskild patient har. Sjuksköterskor gissar inte, eller ”gör så gott de kan”, nej, sjuksköterskor grundar sina omvårdnadsinsatser på korrekta medicinska antaganden och omvård­nads­bedömningar.

När en sjuksköterska delar läkemedel så vet hen hur läkemedlet metaboliseras och inter­agerar samt vilka biverkningar som kan förekomma. Sjuksköterskor har också kunskap att förutse nya behov som kan uppstå hos en patient som genomgår behandling. De förebygger komplikationer och vårdskador genom att finnas nära patienten och i dialog med hen prioritera och besluta om vilka omvårdnadsåtgärder som behövs.

Med sjuksköterskans profession följer ett stort ansvar att upprätthålla professionens nivå när det gäller yrkeskunnande och kompetens. God omvårdnad innebär att patienter får en god och säker vård utifrån behov och aktuell situation. Kvaliteten i omvårdnaden avgörs av legitimerade sjuksköterskors kompetens och hur personcentrerade omvårdnads­insatser genomförs. Hög omvårdnadskompetens omfattar både evidensbaserad och er­faren­hets­baserad kunskap och förmåga att integrera dessa kunskapsområden med varandra.

I skriften Omvårdnad – en fråga om liv och död finns flera konkreta fallbeskrivningar som visar vad omvårdnad är. Läs den på www.swenurse.se.

1. Social­styrelsen. (2018). Kompe­tens­försörjning och patient­säkerhet. Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patient­säker­heten.

AMI HOMMEL OCH JOHANNA ULFVARSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev